ห้ามพลาด!! รวมสถานที่จัดงาน "มหาสงกรานต์ 2558" ทั่วประเทศ

ห้ามพลาด!! รวมสถานที่จัดงาน "มหาสงกรานต์ 2558"  ทั่วประเทศ

ห้ามพลาด!! รวมสถานที่จัดงาน "มหาสงกรานต์ 2558" ทั่วประเทศ

S! Travel

สนับสนุนเนื้อหา

ข้อมูลการจัดประเพณีสงกรานต์  “เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์” ทั่วประเทศไทย ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘

๑. สงกรานต์กรุงเทพ

วันที่จัดงาน วันที่ ๑๒ - ๑๕  เมษายน ๒๕๕๘

สถานที่จัดงาน ณ บริเวณต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

๑.๑  ประเพณีสงกรานต์วิสุทธิกษัตริย์ 

เริ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๘   ซึ่งถือเป็น “สงกรานต์แห่งตำนาน งามตระการคู่พระนคร” ที่เกิดจากความร่วมมือของประชาชนในชุมชน และเป็นงานสงกรานต์ในตำนานที่เป็นต้นแบบของการประกวดเทพีสงกรานต์  ซึ่งมีการจัดงานมาอย่างต่อเนื่องมากกว่า ๗๐ ปี 

สถานที่จัดงาน   บริเวณถนนวิสุทธิกษัตริย์ (สี่แยกบางขุนพรหม) ใต้สะพานพระราม ๘ 

ข้อมูลเพิ่มเติม  

ประธานประชาคมชาววิสุทธิกษัตริย์ โทร.  ๐๘ ๖๓๔๕ ๕๘๓๖

สำนักงานเขตพระนคร โทร.  ๐ ๒๖๒๘ ๙๐๖๘

๑.๒ ประเพณีสงกรานต์บางลำพู      

เป็นการอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ให้ดำรงอยู่คู่สังคมไทยตลอดไป ภายในงานมีพิธีอัญเชิญพระพุทธบางลำพูประชานาถจากวัดบวรนิเวศวรวิหารมาประดิษฐาน ณ สวนสันติชัยปราการ เพื่อให้ประชาชนได้สรงน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคล เจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ พิธีรดน้ำอวยพรผู้สูงอายุ และการแสดงนาฏศิลป์ 

สถานที่จัดงาน ณ บริเวณสวนสันติชัยปราการ ถนนพระอาทิตย์ กรุงเทพฯ 

ข้อมูลเพิ่มเติม สำนักงานเขตพระนคร โทร.  ๐ ๒๖๒๘ ๙๐๖๘

๑.๓ งานเทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร

๑๒ เมษายน ๒๕๕๘ ช่วงเช้า พิธีอันเชิญพระพุทธสิหิงค์ จากพระที่นั่งพุทไธสวรรค์ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไปประดิษฐาน ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เพื่อให้ประชาชนได้สรงน้ำ และพิธีเปิดงานเวลา ๑๙.๐๐ น.  ชมกิจกรรมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมบนเวที โขนกรมศิลปากร หุ่นละครเล็ก ลานวัฒนธรรม นิมรรศการการประเพณีสงกรานต์ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของดี ๕๐ เขต จนถึงวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๕๐๐ น. ทั้งนี้ วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๘ เชิญร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ ๑๘๙ รูป  พิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และพิธีปล่อยขบวนรถกิจกรรมไหว้พระ ๙ วัด

สถานที่จัดงาน  สนามหลวง

ข้อมูลเพิ่มเติม  กองการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร  โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๗๖๑๒ - ๔

๒. สงกรานต์พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่จัดงาน วันที่ ๑๗ – ๑๙ เมษายน ๒๕๕๘

สถานที่จัดงาน บริเวณที่ว่าการอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

ประเพณีสงกรานต์พระประแดง หรือเดิมเรียกว่า “สงกรานต์ปากลัด” เป็นรูปแบบสงกรานต์ที่คงรักษาวัฒนธรรมของชาวรามัญ – ไทยที่สืบทอดกันมาแต่โบราณเอกลักษณ์ของสงกรานต์พระประแดงโดยเฉพาะในวันท้ายของสงกรานต์ (ถัดจากวันที่ ๑๓ เมษายน อีกหนึ่งอาทิตย์) ทุกหมู่บ้านจะรวมใจกันจัดขบวนแห่ที่มีความยิ่งใหญ่และความสวยงามตระการตาของขบวนแห่นางสงกรานต์ ขบวนรถบุปผาชาติ ขบวนสาวรามัญ–หนุ่มลอยชาย ที่ยังคงรักษาประเพณีเก่าๆ ไว้อย่างมั่นคงตลอดถึงเอกลักษณ์การแต่งกายด้วยชุดไทยรามัญ และชุดลอยชาย  เพื่อแห่นก – แห่ปลาไปทำพิธีปล่อยนก – ปล่อยปลา ณ พระอารามหลวงวัดโปรดเกศเชษฐาราม ซึ่งถือเป็นการสะเดาะเคราะห์ทำให้อายุยืน ยาว  เมื่อเสร็จสิ้นพิธีแล้วระหว่างเดินทางกลับบ้านก็จะมีหนุ่มในหมู่บ้านต่าง ๆ ออกมาเล่นสาดน้ำกับสาว ๆ ด้วยกิริยาท่าทีที่สุภาพรดแต่พองาม ซึ่งท่านผู้สนใจควรจะได้ไปชมด้วยตนเอง ซึ่งชาวพระประแดงได้รักษาประเพณีไว้โดยเคร่งครัดตลอดมา จนถึงทุกวันนี้

กิจกรรมหลัก

- ชมการประกวดนางสงกรานต์พระประแดงและหนุ่มลอยชาย

- ขบวนแห่นก- แห่ปลา

- ชมขบวนแห่นางสงกรานต์และขบวนรถบุปผชาติ

- การละเล่นพื้นบ้านตามวัฒนธรรมชาวรามัญแต่ดั้งเดิม (การละเล่นสะบ้า) 

- ประเพณีการกวนกาละแม  (กวันฮะกอ) 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  เทศบาลเมืองพระประแดง โทร.  ๐ ๒๔๖๓ ๔๘๔๑  

ททท. สำนักงาน. กรุงเทพมหานคร โทร.  ๐ ๒๒๗๖ ๒๗๒๐ – ๒๑

๓. เทศกาลวันสงกรานต์ ชุมชนมอญสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

วันที่จัดงาน วันที่ ๑๓ - ๑๘  เมษายน ๒๕๕๘

สถานที่จัดงาน ณ วัดวังก์วิเวการาม และลานหน้าเจดีย์พุทธคยา อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี   

"สะพานแห่งศรัทธา  พระเดินบนหลังคน  สงกรานต์สังขละบุรี" สัมผัสกับประเพณีสงกรานต์อันงดงาม    

ของชาวมอญ ในช่วงเช้ามีการทำบุญใส่บาตร โดยจะเห็นภาพชาวมอญที่เดินทูนถาดอาหารไว้บนศีรษะเพื่อนำไปถวายพระ ช่วงเย็นชมการขนน้ำไปอาบน้ำให้พ่อแม่ และผู้สูงอายุที่ไปถือศีลอยู่ประจำที่วัด และการขนทรายใส่ถุง หรือภาชนะเทินไปบนศีรษะ เพื่อนำไปก่อพระเจดีย์ทรายที่ลานหน้าเจดีย์พุทธคยา โดยในวันสรงน้ำพระ (ปี ๒๕๕๘ ตรงกับวันที่ ๑๗ เม.ย.) ชมการสรงน้ำพระตามแบบประเพณีของชาวมอญ ซึ่งเป็นการสรงน้ำผ่านรางกระบอกไม้ไผ่ที่นำมามัดรวมต่อ ๆ กัน  เมื่อถึงเวลาสรงน้ำพระในพิธี ชาวบ้านผู้ชายจะพร้อมใจกันนอนเรียงต่อ ๆ กันเป็นสะพานมนุษย์ เพื่อให้พระเถระเดินย่ำไปบนหลังจนถึงบริเวณที่นั่งสรงน้ำ และหลังจากสรงน้ำเสร็จ ชาวบ้านผู้ชายก็จะช่วยกันอุ้มพระไปส่งที่บันได สำหรับในช่วงเช้าวันที่ ๑๘ เม.ย. ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของเทศกาลสงกรานต์ ยังมีพิธีแห่กองผ้าป่า และพิธียกฉัตรเจดีย์ทราย ความยาวนับกิโลเมตร ที่น่าตื่นตาตื่นใจให้ชมอีกด้วย            

กิจกรรมหลัก  

-ศึกษาความเชื่อเรื่องพิธีหม้อมงคล, การเข้าวัดถือศีล, อาบน้ำพ่อแม่ผู้สูงอายุยามเย็นที่วัด และการขนทรายไปร่วมก่อเจดีย์ของชาวมอญ 

-พิธีสรงน้ำพระ ผ่านรางกระบอกไม้ไผ่ ชมขบวนพระสงฆ์เดินเหยียบไปบนหลังคน 

-พิธีแห่กองผ้าป่า ยกฉัตรเจดีย์ทราย  และทำบุญกรวดน้ำ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  เลขาสภาวัฒนธรรมตำบลหนองลู  โทร.  ๐๘ ๙๐๙๒ ๕๑๔๐, ๐๘ ๙๕๑๔ ๒๓๙๘               

เทศบาลตำบลวังกะ โทร.  ๐ ๓๔๕๙ ๕๐๙๓     

ททท. สำนักงานกาญจนบุรี โทร.  ๐ ๓๔๕๑ ๑๒๐๐, ๐ ๓๔๕๑ ๒๕๐๐

๔. งานประเพณี สรงน้ำโอยทาน สงกรานต์ ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย และงานสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระยาลิไท

วันที่จัดงาน วันที่ ๘ – ๑๒ เมษายน  ๒๕๕๘

สถานที่จัดงาน ณ  บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระยาลิไท และอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

“คนสุโขทัยมักทรงศีล มักโอยทาน”คำที่ปรากฏในศิลาจารึกหลักที่ ๑ ด้านที่ ๒ ซึ่งบ่งบอกถึงวิถีของคนสุโขทัยราชธานีแห่งแรกของชนชาติไทย และนั่นจึงเป็นที่มาของงาน“สรงน้ำโอยทาน สงกรานต์ศรีสัชนาลัย”ประเพณีที่ชาวศรีสัชนาลัยสืบทอดต่อกันมาในช่วงสง-กรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย  โดยคำว่า “โอย”หมายถึงทำ เมื่อร่วมกับคำว่า “ทาน” จึงหมายความถึงการ “ทำทาน” ซึ่งถือเป็นหนึ่งในวิถีของคนสุโขทัยโบราณที่ถูกจารึกไว้ ดังนั้นสงกรานต์สรงน้ำโอยทาน ศรีสัชนาลัย จึงเป็นเทศกาลสงกรานต์ที่ควรค่าต่อการร่วมงานอีกพื้นที่หนึ่ง  และเป็นสงกรานต์ที่ชาวศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัยได้ร่วมรักษาและสืบทอดรูปแบบทางวัฒนธรรมอันดีงามจนถึงปัจจุบัน

กิจกรรมหลัก    

-ร่วมกิจกรรมถวายสลากภัตรแด่พระภิกษุสงฆ์ 

-ร่วมพิธีบวงสรวงพระมหาธรรมราชาที่ ๑ (พระยาลิไท) ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระยาลิไท

-ร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง

-ชมการแข่งขันประกวดว่าวพระร่วง 

-ชมขบวนแห่ช้างพ่อเมือง และขบวนวัฒนธรรมของอำเภอศรีสัชนาลัย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม   ททท. สำนักงานสุโขทัย  โทร.  ๐ ๕๕๑ ๖๒๒๘ – ๙

๕. สงกรานต์ ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่

วันที่จัดงาน ๑๒ – ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘

สถานที่จัดงาน บริเวณทั่วเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่   

ประเพณีปี๋ใหม่เมือง หรือ ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง วันสงกรานต์ล้านนาในภาคเหนือ หรือที่เรียกว่า "ประเพณีปี๋ใหม่เมือง หรือ ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง" เริ่มโดยในวันที่ ๑๓ เมษายน เรียกว่า "วันสังขานต์ล่อง" วันนี้ถือเป็นวันสิ้นสุดศักราชเก่าของชาวภาคเหนือ ซึ่งจะมีการจุดประทัดในช่วงเช้า เพราะมีความเชื่อแต่โบราณว่า เป็นการขับไล่สิ่งเลวร้ายในปีก่อนให้พ้นไป และในช่วงเย็นจะมีงานบุญขนาดใหญ่ นั่นคือการแห่พระพุทธรูปสำคัญประจำเมืองด้วย  ในช่วงนี้จะมีทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติ มารวมตัวกันอย่างหนาแน่นเพื่อร่วมชมที่ได้ทั้งบุญและความสนุกสนาน  จากนั้นในวันที่  ๑๔ เมษายน  ที่เรียกกันว่า "วันเนา"  หรือ "วันเน่า" จะเป็นวันที่ห้ามด่าทอ ว่าร้ายผู้อื่น ไม่เช่นนั้นจะทำให้โชคร้ายไปตลอดทั้งปี ส่วนในวันที่ ๑๕ เมษายน "วันพญาวัน" หรือ "วันเถลิงศก" เป็นวันที่ชาวบ้านไปทำบุญตักบาตร เข้าวัดฟังธรรม จากนั้นจะมีการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในช่วงบ่าย พอถึงวันที่วันที่ ๑๖ เมษายน "วันปากปี"  ทุกคนก็จะพากันไปรดน้ำเจ้าอาวาสตามวัดต่าง ๆ และรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เพื่อขอขมา โดยในวันที่ ๑๗ เมษายน  "วันปากเดือน"  ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของเทศกาลสงกรานต์ ชาวบ้านจะทำการปัดตัว เพื่อส่งเคราะห์ต่างๆ ออกไป  อันเป็นประเพณีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะทางภาคเหนือ หรือแผ่นดินล้านนาเท่านั้น

กิจกรรมหลัก

-ร่วมขบวนแห่และสรงน้ำ “พระพุทธสิหิงค์” ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่ และแผ่นดินล้านนาที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน รวมทั้งขบวนแห่ขนทรายเข้าวัด–ไม้ค้ำสะหลี (สะหลี หมายถึง ต้นโพธิ์) 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม   ททท. สำนักงาน เชียงใหม่  โทร. ๐ ๕๓๒ ๔๘๖๐๔-๕

๖. สงกรานต์ รื่นรมย์ บุญปีใหม่ไทย-ลาว  จังหวัดนครพนม

วันที่จัดงาน วันที่ ๑๒ – ๑๕  เมษายน ๒๕๕๘

สถานที่จัดงาน บริเวณลานกันเกราหน้าตลาดอินโดจีน เขตเทศบาลเมืองนครพนม และเขตเทศบาลตำบล เรณูนคร จังหวัดนครพนม

สงกรานต์รื่นรมย์บุญปีใหม่ไทย- ลาว ตามแบบวัฒนธรรม ๗ ชนเผ่าของชาวนครพนม ที่ยังคงหลงเหลือกลิ่นอายของวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นการรักษารูปแบบของประเพณีที่แสดงเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของชาวนครพนม ร่วมตักบาตรข้าวเหนียววันปีใหม่ไทย กิจกรรมแข่งขันสะบ้าทอย พิธีตบปะทาย (ก่อเจดีย์ทราย) ไหว้พระธาตุประจำวันเกิด ๗ วัน ๘ พระธาตุ อิ่มอร่อยกับตลาดโบราณย้อนยุค และเล่นน้ำสงกรานต์ ๗ ชนเผ่า พร้อมชมการแสดงวัฒนธรรม นอกจากนี้ที่ อำเภอเรณูนคร จะมีการฟ้อนรำผู้ไทที่มีความอ่อนช้อยงดงาม และความมีมนต์ขลังของพิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อต่อแขน เพื่อต้อนรับแขกที่มาเยี่ยมเยือน รวมทั้งขบวนแห่นางสงกรานต์ที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอย่างยิ่งใหญ่งดงาม

กิจกรรมหลัก- อ.เมืองนครพนม ร่วมตักบาตรข้าวเหนียววันปีใหม่ไทย การแข่งขันสะบ้าทอย พิธีตบปะทาย (ก่อเจดีย์ทราย) ไหว้พระธาตุประจำวันเกิด ๗ วัน ๘ พระธาตุ อิ่มอร่อยกับตลาดโบราณย้อนยุค และเล่นน้ำสงกรานต์ ๗ ชนเผ่า พร้อมชมการแสดงวัฒนธรรม

-อ.เรณูนคร ร่วมชมการฟ้อนผู้ไท พิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อต่อแขน ขบวนแห่นางสงกรานต์สาวผู้ไทเรณูนครชมการละเล่นพื้นบ้านชาวผู้ไท ชิมอาหารพื้นเมือง การจำลองวิถีชีวิตของชาวผู้ไท และการประกวดสาวงามเรณูนคร ณ บริเวณถนนวัฒนธรรม เทศบาลตำบลเรณูนคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม   ททท. สำนักงานนครพนม โทร.  ๐ ๔๒๕๑ ๓๔๙๐ – ๑ 

๗.  สงกรานต์แห่นางดาน จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่จัดงาน วันที่ ๑๒ – ๑๔ เมษายน ๒๕๕๘ 

สถานที่จัดงาน  บริเวณสวนศรีธรรมมาโศกราชและหอพระอิศวร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเพณีแห่นางดาน เป็นประเพณีทางศาสนาพราหมณ์ เป็นส่วนหนึ่งของประเพณีตรียัมปวายหรือประเพณีโล้ชิงช้า ถือเป็นการอัญเชิญเทพชั้นรอง ๓ องค์ มารอรับเสด็จพระอิศวรที่จะเสด็จลงมายังโลกมนุษย์ ในช่วงเดือนยี่ของทุกปี เชื่อกันว่าเป็นการประสาทพรให้มีความสุขสบาย คุ้มครองบ้านเมืองให้ปลอดภัย   ดังนั้นในเทศกาลสงกรานต์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงมีรูปแบบแตกต่าง  เนื่องจาก เป็นศูนย์กลางศาสนาและวัฒนธรรม  ทั้งทางศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์ ซึ่งมีหลักฐานชี้ชัดถึงความยิ่งใหญ่ในอดีต  โดยเฉพาะพระบรมธาตุเจดีย์ ซึ่งเป็นปูชนียสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองมีพระพุทธสิหิงค์ประดิษฐานเป็นมิ่งขวัญเมืองชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช สรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ในวันสงกรานต์ ถือเป็นประเพณีปฎิบัติที่สืบเนื่องมาแต่โบราณเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ที่มีคุณค่าต่อสังคม ครอบครัว ศาสนาและวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การสานต่อเพื่อคงไว้ซึ่งประเพณีที่ดีงาม

กิจกรรมหลัก   

- ขบวนแห่นางดาน    

ข้อมูลเพิ่มเติม  

เทศบาลนครศรีธรรมราช โทร. ๐ ๗๕๓๔ ๒๘๘๐-๒ 

ททท. สำนักงานนครศรีธรรมราช โทร. ๐ ๗๕๓๔ ๖๕๑๕-๖

๘. สงกรานต์กรุงเก่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

วันที่จัดงาน วันที่ ๑๓ – ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘

สถานที่จัดงาน บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา วิหารพระมงคลบพิตร และบริเวณโดยรอบเกาะเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ร่วมเล่นน้ำสงกรานต์ในอุทยานประวัติศาสตร์ ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก เป็นสงกรานต์แห่งเดียวในโลกที่นักท่องเที่ยวได้ร่วมเล่นน้ำร่วมกับช้าง (นักท่องเที่ยวสามารถมาเล่นน้ำกับช้าง ณ บริเวณด้านหน้าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพระนครศรีอยุธยา) 

กิจกรรมหลัก  

-ทำบุญตักบาตรหน้าวิหารพระมงคลบพิตร 

-สรงน้ำพระพุทธรูปและพระนเรศวรมหาราช  

ข้อมูลเพิ่มเติม    

ททท. สำนักงานพระนครศรีอยุธยา  โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๖๐๗๖-๗

๙. เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ สุพรรณบุรี ประจำปี  ๒๕๕๘ 

วันที่จัดงาน  วันที่  ๑๓ – ๑๔  เมษายน  ๒๕๕๘ 

สถานที่จัดงาน ณ  บริเวณเวทีกลางน้ำ หน้าสถานีขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี รูปแบบงานสงกรานต์ตามแบบฉบับของสงกรานต์ภาคกลางที่ควรสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงามซึ่งเป็นอีกหนึ่งงานสงกรานต์ที่ยิ่งใหญ่  เพื่อให้ชาวสุพรรณบุรีและนักท่องเที่ยวได้มีความสุขและร่วมรักษาสืบสานประเพณีไทย  

กิจกรรมหลัก

การแต่งชุดไทยเล่นน้ำสงกรานต์ ชมการประกวดขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์เอกลักษณ์ชนพื้นถิ่นของแต่ละอำเภอ จำนวน ๑๐  อำเภอ ขบวนแห่หลวงพ่อโตทองคำ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดสุพรรณบุรี การประกวดเทพีสงกรานต์ การแสดงดนตรีจากนักร้องชื่อดังของไทย การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน และการแสดงวงดนตรีจากนักเรียนโรงเรียนต่างๆ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดเวทีต่างๆ ฯลฯ

ข้อมูลเพิ่มเติ่ม

ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี โทร. ๐ ๓๕๕๓ ๕๓๘๐ ,  

ททท. สำนักงานสุพรรณบุรี โทร. ๐ ๓๕๕๒ ๕๘๘๐, ๐ ๓๕๕๒ ๕๘๖๗,  ๐ ๓๕๕๒ ๕๘๖๓-๔  

๑๐. มหาสงกรานต์อีสานหนองคาย จังหวัดหนองคาย

วันที่จัดงาน วันที่ ๖ – ๑๘ เมษายน ๒๕๕๘

สถานที่จัดงาน ณ วัดโพธิ์ชัย ถนนประจักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

เป็นรูปแบบสงกรานต์ที่ยิ่งใหญ่ ที่ผู้ร่วมงานสามารถร่วมแรงศรัทธาสรงน้ำพระหลวงพ่อพระใส พระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดหนองคาย โดยขบวนแห่หลวงพ่อพระใสที่ยิ่งใหญ่และแห่ทั่วเมืองหนองคาย นั้นจะปฏิบัติเพียงปีละหนึ่งครั้ง เพื่อให้ประชาชนทั้งชาวไทย-ชาวลาวได้ร่วมสรงน้ำพระเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองในเทศกาลสงกรานต์      

กิจกรรมหลัก  

- ขบวนแห่หลวงพ่อพระใส

- การทำบุญตักบาตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ททท. สำนักงานอุดรธานี โทร.  ๐ ๔๒๓๒ ๕๔๐๖-๗ 

๑๑. งานประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน จังหวัดชลบุรี

วันที่จัดงาน วันที่ ๑๖-๑๗ เมษายน ๒๕๕๘

สถานที่จัดงาน บริเวณชายหาดบางแสน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

งานประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน จังหวัดชลบุรี เป็นงานประเพณีที่ชาวตำบลแสนสุข ได้ถือปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยโบราณ เดิมเรียกว่า งานทำบุญวันไหล คือ การที่สมาชิกในชุมชนของหมู่บ้านต่างๆ ได้มาทำบุญร่วมกันเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์หรือวันปีใหม่ของไทย แต่ในปัจจุบันการละเล่นและประเพณี  ดั้งเดิมบางอย่างเริ่มจะสูญหายไปเทศบาลเมืองแสนสุขจึงได้อนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี และการละเล่นพื้นบ้านอันดีงามไว้ให้คงอยู่และเป็นที่รู้จักแพร่หลาย

กิจกรรมหลัก การประกวดและก่อพระทรายตลอดชายหาดบางแสน การแข่งขันมวยทะเล การละเล่นพื้นบ้านและการเล่นน้ำสงกรานต์วันไหล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เทศบาลเมืองแสนสุข โทร. ๐ ๓๘๑๙ ๓๕๐๙, 

ททท. สำนักงานพัทยา (ชลบุรี) ๐ ๓๘๔๒ ๗๖๖๗, ๐ ๓๘๔๒ ๘๗๕๐,๐ ๓๘๔๒ ๓๙๙๐                    

ชุ่มฉ่ำทั่วหล้า  มหาสงกรานต์

ตามปัจจุบันตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไปมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจเข้าร่วมงานในเทศกาลสงกรานต์ โดยเฉพาะการเล่นน้ำมากยิ่งขึ้น หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จึงกำหนดจัดงานสงกรานต์กระจายในหลายพื้นที่ เพื่อเป็นตัวเลือกที่แตกต่างสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และส่วนสำคัญที่หน่วยงานต่างๆ ร่วมมือกัน คือ การช่วยรณรงค์การเล่นน้ำสนุกสนาน และปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในเทศกาล “เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์” และปีใหม่ของไทยอย่างแท้จริง 

๑.พื้นที่ถนนข้าวสาร กรุงเทพฯ 

วัน-เวลา วันที่ ๑๓ –๑๕ เมษายน ๒๕๕๘ 

สถานที่ ณ บริเวณถนนข้าวสาร กรุงเทพฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม   สำนักงานเขตพระนคร โทร.  ๐ ๒๖๒๘ ๙๐๖๘

๒.พื้นที่ถนนสีลม กรุงเทพฯ

วัน-เวลา วันที่ ๑๓ –๑๕ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา 

สถานที่  ณ บริเวณถนนสีลม กรุงเทพฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม   สำนักงานเขตบางรัก โทร.  ๐ ๒๒๓๖ ๑๓๙๕ ต่อ ๖๒๑๑

๓.พื้นที่รอบคูเมือง จังหวัดเชียงใหม่

วัน-เวลา วันที่ ๑๒ – ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘

สถานที่ ณ บริเวณรอบคูเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม   ททท. สำนักงานเชียงใหม่  โทร.  ๐ ๕๓๒๗ ๖๑๔๐-๑

๔.พื้นที่จังหวัดชลบุรี

วัน-เวลา วันที่ ๑๑ - ๑๙ เมษายน ๒๕๕๘   

สถานที่ ณ หอพระพุทธสิหิงค์ เกาะสีชัง ชายหาดบางพระ อำเภอสัตหีบ ชายหาดพัทยา และบริเวณ   พัทยาเหนือ-กลาง-ใต้ สวนสาธารณะลานโพธิ์ (นาเกลือ) และสวนสาธารณะเทศบาลเมืองศรีราชา 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  ททท. สำนักงานชลบุรี  โทร.  ๐ ๓๘๔๒ ๗๖๖๗, ๐ ๓๘๔๒ ๘๗๕๐,๐ ๓๘๔๒ ๓๙๙๐๕

๕.พื้นที่ถนนข้าวเหนียว จังหวัดขอนแก่น

วัน-เวลา วันที่ ๕ – ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘

สถานที่ ณ บริเวณถนนข้าวเหนียว (ถนนศรีจันทร์) และบริเวณบึ่งแก่นนคร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ททท. สำนักงานขอนแก่น โทร. ๐ ๔๓๒๒ ๗๗๑๔-๖

๖.พื้นที่บริเวณหาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

วัน-เวลา วันที่ ๑๑ – ๑๓ เมษายน ๒๕๕๘

สถานที่ ณ บริเวณหาดป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม   ททท. สำนักงานภูเก็ต โทร.  ๐ ๗๖๒๑ ๑๐๓๖, ๐ ๗๖๒๑ ๒๒๑๓,๐ ๗๖๒๑ ๗๑๓๘

๗.พื้นที่บริเวณรอบเมืองหาดใหญ่ (งานหาดใหญ่มิดไนท์สงกรานต์) จังหวัดสงขลา 

วัน-เวลา วันที่ ๑๑ – ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘  

สถานที่ ณ บริเวณถนนนิพัทธ์อุทิศ ๓ , ถนนเสน่หานุสรณ์ , ถนนธรรมนูญวิถี และวัดมหัตตมังคลาราม (วัดหาดใหญ่) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม   ททท. สำนักงานหาดใหญ่ (สงขลา)  โทร.  ๐ ๗๔๒๓ ๑๐๕๕

๘.พื้นที่เกาะสมุย  “สงกรานต์เกาะสมุย” จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วัน-เวลา วันที่ ๑๒ - ๑๔ เมษายน ๒๕๕๘

สถานที่ ณ บริเวณชายหาดเฉวง อำเภอเกาะสุมย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  เทศบาลนครเกาะสมุย โทร.  ๐ ๗๗๔๒ ๑๔๒๑-๒ 

ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเกาะสมุย  โทร.  ๐ ๗๗๔๒ ๐๕๐๔ 

สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย โทร.  ๐ ๗๗๔๒ ๖๙๓๒ 

ข้อควรปฏิบัติ วันสงกรานต์

•ทำบุญตักบาตรในตอนเช้าและเข้าวัดฟังเทศน์ในวันขึ้นปีใหม่ไทยเพื่อเป็นการสร้างสิริมงคลให้กับชีวิต

•การสรงน้ำพระพุทธรูปหรือรูปเคารพ ไม่ควรรดน้ำรดตรงๆ ที่พระเศียรหรือส่วนศีรษะ ให้รดน้ำลงในส่วนอื่นๆ จะสุภาพเหมาะสมกว่า

•การรดน้ำผู้ใหญ่ (ธรรมเนียมดั้งเดิมนิยมว่าควรมีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ) เป็นการรดน้ำเพื่อแสดงความเคารพและขอพรจากท่านในวันปีใหม่ไทย  

•การเล่นสาดน้ำ ควรใช้น้ำสะอาดหรือน้ำอบไทย ไม่ควรใช้น้ำสกปรก น้ำเย็น น้ำแข็ง น้ำผสมเม็ดแมงลัก เม็ดสาคู หรือน้ำผสมสีย้อมผ้าลงในน้ำอย่างเด็ดขาด 

•ไม่ควรเล่นสาดน้ำอย่างรุนแรง หลีกเลี่ยงการใช้กระบอกฉีดน้ำที่มีแรงดันสูง

•สำหรับการแต่งกายของสุภาพสตรี ไม่ควรสวมใส่เสื้อผ้าในลักษณะแนบเนื้อ สายเดี่ยว หรือโทนสีอ่อน เช่น สีขาว สีเนื้อ เพราะเมื่อโดนสาดน้ำจะทำให้เห็นรูปร่างที่ชัดเจน ซึ่งอาจเป็นสาเหตุทำให้ถูกลวนลามได้ง่าย

*โปรดโทรสอบถามเพิ่มเติมก่อนการเดินทางจริง* 

Advertisement Replay Ad
รวม 15 เส้นทางพิชิตเขา ที่สุดแห่งความงามปลายขอบฟ้า

รวม 15 เส้นทางพิชิตเขา ที่สุดแห่งความงามปลายขอบฟ้า

เที่ยวชิลล์ๆ ชมธรรมชาติ หาดทรายสวยที่เกาะหมาก

เที่ยวชิลล์ๆ ชมธรรมชาติ หาดทรายสวยที่เกาะหมาก

เที่ยวชิลล์ ชมความสวยงาม “เกาะขาม” แบบเช้าไป เย็นกลับ

เที่ยวชิลล์ ชมความสวยงาม “เกาะขาม” แบบเช้าไป เย็นกลับ

Make Awake Travel Story ทริปขับรถเที่ยว จ.อุทัยธานี

Make Awake Travel Story ทริปขับรถเที่ยว จ.อุทัยธานี

เนินมะปราง มีอะไร ทำไมใครๆ ก็อยากไป?

เนินมะปราง มีอะไร ทำไมใครๆ ก็อยากไป?

2 วัน 1 คืน ใช้ชีวิตริมเลที่ ‘ภูษิต โฮมสเตย์’

2 วัน 1 คืน ใช้ชีวิตริมเลที่ ‘ภูษิต โฮมสเตย์’

"บอลลูน เฟียสต้า 2018" ณ สิงห์ปาร์ค เชียงราย ยิ่งใหญ่สมคำร่ำลือ

"บอลลูน เฟียสต้า 2018" ณ สิงห์ปาร์ค เชียงราย ยิ่งใหญ่สมคำร่ำลือ

แสงเหนือแห่ง "หาดเจ้าหลาว" เกิดขึ้นได้อย่างไรมาดูกัน!

แสงเหนือแห่ง "หาดเจ้าหลาว" เกิดขึ้นได้อย่างไรมาดูกัน!

4 ดอยเปิดใหม่ ถ่ายรูปสวยทุกมุมไม่ติดคนให้เสียอารมณ์แน่นอน

4 ดอยเปิดใหม่ ถ่ายรูปสวยทุกมุมไม่ติดคนให้เสียอารมณ์แน่นอน

ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด บ่อน้ำผุดใสที่สุดในประเทศไทย สิ่งมหัศจรรย์จากธรรมชาติ  จ.สุราษฏร์ธานี

ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด บ่อน้ำผุดใสที่สุดในประเทศไทย สิ่งมหัศจรรย์จากธรรมชาติ จ.สุราษฏร์ธานี

สะพานทุ่งนามุ้ย ที่เที่ยวใหม่วิวทุ่งนาที่มาแรงที่สุดในตอนนี้

สะพานทุ่งนามุ้ย ที่เที่ยวใหม่วิวทุ่งนาที่มาแรงที่สุดในตอนนี้

ยิ่งใหญ่เหนือคำบรรยาย โขนกลางแปลงครั้งแรกในจังหวัดเชียงราย ตอน “พระรามราชา” ที่สิงห์ปาร์ค

ยิ่งใหญ่เหนือคำบรรยาย โขนกลางแปลงครั้งแรกในจังหวัดเชียงราย ตอน “พระรามราชา” ที่สิงห์ปาร์ค

ถ้าเข้าทุ่งใหญ่นเรศวรไม่ได้ จะไปไหนดี?

ถ้าเข้าทุ่งใหญ่นเรศวรไม่ได้ จะไปไหนดี?

5 วิธีเช็คอินฝ่าแถวคิวสนามบินเพื่อไปขึ้นเครื่องให้ทันเวลา

5 วิธีเช็คอินฝ่าแถวคิวสนามบินเพื่อไปขึ้นเครื่องให้ทันเวลา

5 สถานที่ท่องเที่ยวศักดิ์สิทธิ์ให้โชคในเมืองไทย

5 สถานที่ท่องเที่ยวศักดิ์สิทธิ์ให้โชคในเมืองไทย

ซาฟารีปาร์ค กาญจนบุรี สวนสัตว์เปิดที่สมบูรณ์แบบที่สุดในประเทศไทย

ซาฟารีปาร์ค กาญจนบุรี สวนสัตว์เปิดที่สมบูรณ์แบบที่สุดในประเทศไทย

ลัดเลาะบ้านเชียงเมืองมรดกโลก

ลัดเลาะบ้านเชียงเมืองมรดกโลก

ร่วมฉลองเทศกาลตรุษจีนมหามงคล  The Great Chinese New Year 2018 "The World of  Blessing"

ร่วมฉลองเทศกาลตรุษจีนมหามงคล The Great Chinese New Year 2018 "The World of Blessing"

รวม 5 เกาะทะเลพม่า มหัศจรรย์น้ำใสที่รอทุกคนไปสัมผัส

รวม 5 เกาะทะเลพม่า มหัศจรรย์น้ำใสที่รอทุกคนไปสัมผัส

เปิด Unseen แห่งใหม่! มุลาอิ ขุนเขาสีทองแห่งบ้านวาเล่ย์ใหม่ ชายแดนตาก

เปิด Unseen แห่งใหม่! มุลาอิ ขุนเขาสีทองแห่งบ้านวาเล่ย์ใหม่ ชายแดนตาก

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์