สุพรรณบุรี

จังหวัด สุพรรณบุรี

จ. สุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี เมืองอู่ข้าวอู่น้ำของไทย เป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลาย ให้ได้พักผ่อน ศึกษา และค้นคว้า ทั้งประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ เรื่องราวอันน่าสนใจในอดีต สิ่งก่อสร้างทางพุทธศาสนาที่งดงามและมีคุณค่า หรือแม้ สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจกับสุพรรณบุรี และนอกจากนี้สุพรรณบุรียังเป็นดินแดนที่มีธรรมชาติ น้ำตก ทะเลสาบ ป่าเขา ทะเลหมอกอันงดงาม และวิถีชีวิตกว่า10ชนเผ่า ที่ดำเนินชีวิตอยู่ ณ ดินแดนแห่งนี้

สุพรรณบุรี อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 107 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 5,358 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครอง ออกเป็น 10 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอเดิมบางนางบวช อำเภอบางปลาม้า อำเภอศรีประจันต์ อำเภอสองพี่น้อง อำเภอสามชุก อำเภออู่ทอง อำเภอดอนเจดีย์ อำเภอด่านช้าง อำเภอหนองหญ้าไซ
สุพรรณบุรี มีความเจริญมาแต่ครั้งสมัยทวารวดี เดิมชื่อเมืองว่า ทวารวดีศรีสุพรรณภูมิ หรือ พันธุมบุรี สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1420-1425 ซึ่งปัจจุบัน คือริมฝั่งซ้ายของแม่น้ำท่าจีน บริเวณตำบลรั้วใหญ่ ต่อกับตำบลพิหารแดง แต่มา เมื่อสิ้นยุคพันธุมบุรี พระเจ้ากาแต (เชื้อสายไทยปนพม่า) ได้เสด็จเสวยราชย์ต่อ แล้วย้ายเมืองมาอยู่ ทางฝั่งขวาของแม่น่าจีน ทรงสร้างวัดสนามไชย และบูรณะวัดป่าเลไลยก์ แล้วชักชวนข้าราชการออกบวช 2,000 คน ชื่อของเมือง จึงเปลี่ยนมาเป็น สองพันบุรี ต่อมาพระเจ้าอู่ทอง ได้ย้ายที่ตั้งเมือง ไปอยู่ทางฝั่งใต้ (ทิศตะวันตกของแม่น้ำท่าจีน) แล้วเมืองนี้ จึงมีชื่อใหม่ว่า อู่ทอง จนกระทั่ง ถึงสมัยขุนหลวงพระงั่ว จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น สุพรรณบุรี เป็นเมืองหน้าด่าน ที่สำคัญมาก ผ่านศึกสงคราม บอบช้ำมาตลอดจนถึงยุครัตนโกสินทร์ ในสมัยรัชกาลที่ 6 เมืองสุพรรณบุรี ก็ได้รวมตัวกันขึ้นมาอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำท่าจีน (แม่น้ำสุพรรณ) ในปัจจุบันนี้


ดอกไม้ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
สุพรรณิการ์ แค่ชื่อก็รู้แล้วว่าสุพรรณบุรี เป็นต้นไม้ผลัดใบ ก้านคดงอ ใบรูปหัวใจ ขอบใบเป็นคลื่น ดอกเป็นช่อกระจายออกที่ปลาย สีเหลืองมีกลิ่น กรีบบาง ผลกลมเมื่อแก่แตก 3-5 พู ออกดอกตลอดปี ดอกดกมากในช่วงกุมภาพันธ์-เมษายน มีถิ่นกำเนิดที่อินเดียทางตะวันตกเฉียงเหนือของภูเขาหิมาลัย และยังเป็นไม้พื้นมืองของพม่าอีกด้วย และในศรีลังกามมักชอบปลูกบริเวณอุโบสถ

แวะมาท่องเที่ยว สุพรรณบุรี กันเถอะ


บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งอยู่ที่อำเภอเดิมบางนางบวช เลยัตวเมืองสุพรรณบุรีไปทางเหนือ 60 กินโลเมตร ภายในบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ มีความน่าสนใจหลากหลายที่ดึงดูดนักท่องที่ยวได้มาก อาทิ เช่น อาคารแสดงพันธ์สัตว์น้ำที่ให้นักท่องได้สัมผัสสัตว์อย่างใกล้ชิดในบ่อแบบTouch Pool, บ่อจระเข้น้ำจืดตัวเป็นๆ, พันธ์สัตว์ป่าหายากนานาชนิด, อุทยานผักพื้นบ้าน และอีกมากมาย


สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ เปิดให้เข้าชมทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 150 บาท เด็ก 50 บาท ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 200 บาท เด็ก 100 บาท วันจันทร์-ศุกร์ เปิดเวลา 09.00-17.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เปิดเวลา 09.00-18.00 น.  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 3543 0043-4, 0 3543 0033


อุทยานมังกรสวรรค์ สร้างขึ้นจากความคิด นายบรรหาร ศิลปอาชา ขณะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ของประเทศไทย โดยได้เริ่มออกแบบและจัดทำพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกรขึ้น บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อนำเสนอเรื่องราวความเป็นมาของชาวจีนในประเทศไทย ตลอดจนประวัติศาสตร์และอารยธรรมจีน เพื่อเป็นอนุสรณ์การเจริญสัมพันธ์ทางการทูตไทย - จีน ครบ 20 ปีใน พ.ศ. 2539 ลำตัวมังกรภายนอกออกแบบอย่างถูกต้องตามลักษณะความเชื่อของคนจีนแต่โบราณ ภายใต้ตัวมังกรเป็นที่ตั้งของ "พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร" ซึ่งห้องจัดแสดงเรื่องราวด้วยเทคนิคนำเสนอทันสมัยจำนวน 20 ห้อง
เข้าชมฟรี  เปิดวันพุธ - วันอาทิตย์ (หยุดทุกวันจันทร์-อังคาร)
สอบถามข้อมูลโทร. 0 3552 6211-2


ศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง(สวนสวรรค์สุพรรณบุรี) ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี สัมผัสแรกของลมหนาวท่ามกลางสวนไม้ดอกไม้ประดับที่ใหญ่สุดในภาคกลางตะวันตกเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวตลอดทั้งปี เพราะในแต่ละปีจะมีการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ได้แก่


เทศกาล "ทุ่งทานตะวันสุพรรณบุรี"


เทศกาล "ไม้ดอกเมืองหนาว"


เทศกาล "มหัศจรรย์ทิวลิปบานสุพรรณบุรี"


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยงโทร 035 - 437705 ต่อ 102, 089 – 8373277


"อุทยานแห่งชาติพุเตย" หรือ เดิมชื่อ "วนอุทยานแห่งชาติพุเตย" หรือ "วนอุทยานแห่งชาติพุกระทิง" หนึ่งในอุทยานแห่งชาติแห่งเดียวของจังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าองค์พระ ป่าพุระกำและป่าเขาห้วยพลู ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ในอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี พื้นที่บริเวณสูงของที่นี่เค้าเรียกกันว่า "ยอดเขาเทวดา" เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารหลายสาย มีธรรมชาติ “ป่าสนสองใบ” ที่สมบูรณ์สวยงามเหมาะที่จะเป็นแหล่งพักผ่อนจริงๆ
และนอกจากนี้ ยังมีสิ่งน่าสนใจต่างๆ เช่น น้ำตกตะเพินคี่น้อย, เห็ดสวยๆ ที่ขึ้นระหว่างการเดินทาง, หมอกสีขาว และสถานที่กางเต็นท์นอนนับดาวสุดโรแมนติก

ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายในสุพรรณบุรีนะครับ มาเที่ยวกันเยอะนะ…

สถานที่ท่องเที่ยวทั่วประเทศไทย

สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย แยกตามจังหวัด

ประเด็นร้อนสุดๆ

ประเด็นล่าสุด