ตาก

จังหวัด ตาก

จ. ตาก

ตัวเมืองเดิมของ จังหวัดตาก ตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านตาก ในอดีตเป็นเมืองที่ชาวมอญอาศัยอยู่มาก่อนครับ เมืองตากมีฐานะเป็นเมืองชายแดนตะวันตก ในสมัยกรุงศรีอยุธยาได้มีการย้ายตัวเมืองตากมาอยู่ที่บ้านป่ามะม่วง ด้วยเหตุผลทางยุทธศาสตร์เพราะเป็นจุดที่พม่าเดินทัพผ่านภายหลังเสียกรุงครั้งที่ 2 เมืองตากก็ได้กลายสภาพเป็นเมืองร้าง และต่อมาแม้บ้านเมืองจะยังมีศึกสงครามอยู่บ้าง แต่ก็ไม่ได้สร้างความเสียหายให้เมืองตากมากนัก

ภายหลังจากศึกสงครามเก้าทัพในสมัยรัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมืองตากก็เริ่มสงบสุขชาวเมืองที่หนีเข้าป่าก็เริ่มอพยพกลับเข้าเมืองตามเดิม จนกระทั่งถึงสมัยสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระองค์ได้ทรงโปรดฯ ให้ย้ายตัวเมืองจากฝั่งขวาของแม่น้ำปิง มาตั้งเมืองใหม่ที่ฝั่งซ้ายบริเวณบ้านระแหงมาจนถึงทุกวันนี้ เมืองตากในสมัยโบราณเป็นศูนย์กลางการค้าขาย การคมนาคมทางเรือระหว่างคนไทย และมอญ

คำขวัญประจำจังหวัด : ธรรมชาติน่ายล ภูมิพลเขื่อนใหญ่ พระเจ้าตากเกรียงไกร เมืองไม้และป่างาม

สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ : อุทยานแห่งชาติลานสาง, น้ำตกทีลอซู, วนอุทยานแห่งชาติเขาพระบาท, เขื่อนภูมิพล, อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ, อุทยานแห่งชาติแม่เมย, อุทยานแห่งชาติลานสาง, เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร, อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ

ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เป็นเส้นทางคมนาคมระหว่าง เชียงใหม่ นครสวรรค์ กรุงเทพฯ ครับ อาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดกำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี และกาญจนบุรี ทิศตะวันตก ติดต่อกับ พม่า ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดตากมีระยะทางห่างจากกรุงเทพฯ 423 กิโลเมตร มีพื้นที่ 16,520.437 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ คือ อ.เมืองตาก อ.บ้านตาก อ.สามเงา อ.แม่ระมาด อ.ท่าสองยาง อ.แม่สอด อ.อุ้มผาง อ.พบพระ

สถานที่ท่องเที่ยวทั่วประเทศไทย

สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย แยกตามจังหวัด

ประเด็นร้อนสุดๆ

ประเด็นล่าสุด