สกลนคร

จังหวัด สกลนคร

จ. สกลนคร

จังหวัดสกลนคร นครแห่งการแสวงหา ได้ชื่อว่าเป็นเมืองพุทธศาสน์พระธาตุ 5 แห่ง แหล่งอารยธรรม 3 พันปี ตามตำนานเล่าว่า เมื่อสมัยพุทธศตวรรษที่ 16 เมืองหนองหานหลวงในอดีต หรือสกลนครในปัจจุบันนั้น สร้างขึ้นในยุคที่ขอมมีอำนาจในดินแดนนี้ โดยขุนขอม ราชบุตรเจ้าเมืองอินทรปัฐนคร ผู้ซึ่งอพยพครอบครัวและบ่าวไพร่ ชาวเขมรมาสร้างเมืองใหม่ที่ริมหนองหานหลวง มีเจ้าปกครองเรื่อยมาจนถึงสมัยพระยาสุวรรณภิงคาร เวลานั้นเกิดฝนแล้ง ข้าวยากหมากแพง เจ้าผู้ครองเมืองจึงต้องพาราษฏรอพยพกลับไปเขมร หนองหานจึงกลายเป็นเมืองร้างอยู่ระยะหนึ่ง ต่อมาเมื่ออิทธิพลขอมเสื่อมลง เมืองหนองหานหลวงตกไปอยู่ในความปกครองของอาณาจักรล้านช้าง เรียกชื่อเมืองว่า "เมืองเชียงใหม่หนองหาน" ซึ่งแสดงว่าเมืองหนองหานมีความสัมพันธ์กับเวียงจันทน์เสมอมา ก่อนที่อิทธิพลกรุงเทพฯ จะเข้าไปถึงสกลนคร เมื่อประมาณพ.ศ. 2321-2322 ครั้งถึงสมัยรัชกาลที่ 3 ปรากฏเจ้าเมืองชื่อ พระบรมราชา (มั่ง) เจ้าเมืองสกลทวาปี ในขณะนั้นไปเข้าข้างเจ้าอนุวงศ์ ซึ่งเป็นกบฏยกเข้ามากวาดต้อนผู้คนทางภาคอีสาน พระบรมราชา (มั่ง) เข้าข้างเจ้าอนุวงศ์ อพยพครอบครัวไปอยู่ที่เมืองมหาชัยก่องแก้ว

 เหลือแต่กรรมการเมืองผู้น้อยทิ้งไว้เฝ้าเมือง ต่อมา พ.ศ. 2373 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้พระสุนทรราชวงศา (ปุต) เจ้าเมืองยโสธร ซึ่งทำความดีความชอบเมื่อครั้งปราบกบฏเจ้าอนุวงศ์ มารักษาเมืองสกลทวาปี ต่อมาจึงโปรดเกล้าฯ ให้เป็นพระยาประจันตประเทศวาปี และเปลี่ยนชื่อจากเมืองสกลทวาปีเป็น เมืองสกลนครตั้งแต่นั้นมาครับ ทิศเหนือ จดจังหวัดหนองคาย และนครพนม ทิศใต้ จดจังหวัดกาฬสินธุ์ อุดรธานี และนครพนม ทิศตะวันออก จดจังหวัดกาฬสินธุ์ และนครพนม ทิศตะวันตก จดจังหวัดอุดรธานี และหนองคาย จังหวัดสกลนครห่างจาก กรุงเทพฯ 641 กิโลเมตร พื้นที่ 10534.8 ตารางกิโลเมตร แบ่งการ ปกครองออกเป็น 2 อำเภอ 3 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมืองสกลนคร อำเภอกุสุมาลย์ อำเภอกุดบาก อำเภอพรรณานิคม อำเภอพังโคน อำเภอวาริชภูมิ อำเภอส่องดาว อำเภอวานรนิวาส อำเภออากาศอำนวย อำเภอสว่างแดนดิน อำเภอบ้านม่วง อำเภอคำตากล้า กิ่งอำเภอนิคมน้ำอูม กื่งอำเภอเต่างอย กิ่งอำเภอโคกศรีสุพรรณ

คำขวัญ : พระธาตุเชิงชุมคู่บ้าน พระตำหนักภูพานคู่เมือง งามลือเลื่องหนองหาน แลตระการปราสาทผึ้ง สวยสุดซึ้งสาวภูไท ถิ่นมั่นในพุทธธรรม

สถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อน


- วัดพระธาตุเชิงชุม
- วัดพระธาตุนารายณ์เจงเวง
- วัดพระธาตุภูเพ็ก
- วัดพระธาตุดูม
- วัดพระธาตุศรีมงคล
- ปราสาทบ้านพันนา
- วัดทุ่ง พระธาตุเมืองอากาศ
- วัดถ้ำขาม
- วัดถ้ำพวง
- วัดคำประมง
- วัดป่าสุทธาวาส
- วัดป่าอุดมสมพร
- วัดป่าดงหม้อทอง
- วัดป่าโนนกลางภู่
- วัดดอยธรรมเจดีย์
- วัดชัยมงคล (อารยธรรมบ้านเชียง)
- วัดพระพุทธไสยาราม
- ถ้ำพระพุทธไสยาสน์
- วัดพระธาตุถ้ำผาแด่น
- พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์
- อุทยานแห่งชาติภูพาน
- อุทยานแห่งชาติภูผายล
- อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก
- อุทยานแห่งชาติห้วยหวด
- น้ำตกปรีชาสุขสันต์
- น้ำตกแก่งเต่า
- น้ำตกคำหอม
- น้ำตกห้วยใหญ่
- ผาสุริยันต์
- ผาน้ำโจ้ก
- ผาดงก่อ
- ผาศักดิ์
- เขื่อนน้ำอูน
- เขื่อนน้ำพุง
- ภูอ่างศอ
- ภูผาแด่น
- สุสานไดโนเสาร์
- ภาพสลักสามพันปีภูผายนต์
- ลานอุษาสวรรค์
- อนุสรณ์สถาน จิตร ภูมิศักดิ์

สถานที่ท่องเที่ยวทั่วประเทศไทย

สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย แยกตามจังหวัด

ประเด็นร้อนสุดๆ

ประเด็นล่าสุด