นครศรีธรรมราช

จังหวัด นครศรีธรรมราช

จ. นครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นจังหวัดในประเทศไทย มีประชากรมากที่สุดในภาคใต้และมีขนาดพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของภาคใต้ (รองจากสุราษฎร์ธานี) ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 780 กิโลเมตร มีจังหวัดที่อยู่ติดกันได้แก่ สงขลา พัทลุง ตรัง กระบี่ และสุราษฎร์ธานี มีแหลมทะเล ยาวที่สุดของไทย คือ แหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง เกิดจากการทับถมของทราย ที่น้ำทะเลพัดพามา จนกลายเป็น สันดอนจะงอย ยื่นยาวเป็นแหลมออกไปจากชายฝั่งทะล มีความยาวประมาณ 16 กิโลเมตร ส่วนกว้างที่ของแหลมประมาณ 5 กิโลเมตร

คำขวัญประจำจังหวัด : นครศรีธรรมราช เมืองประวัติศาสตร์ พระธาตุทองคำ ชื่นฉ่ำธรรมชาติ แร่ธาตุอุดม เครื่องถมสามกษัตริย์ มากวัดมากศิลป์ ครบสิ้นกุ้งปู    

    นครศรีธรรมราช เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของภาคใต้ มีประวัติความเป็นมาที่ยิ่งใหญ่กว่าเมืองใด ๆ ในภาคใต้ ในฐานะที่เคยเป็นเมือง เจ้าพระยามหานคร มีเมืองใหญ่น้อยขึ้นกับเมืองนครศรีธรรมราช เป็นที่ประดิษฐานของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ซึ่งเป็นปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้ เป็นศูนย์พระพุทธศาสนาในสมัยศรีวิชัย ครับ

     ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดตรัง พัทลุง และสงขลา ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ่าวไทย ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวกระบี่ อยู่ห่างจากกรุงเทพ ฯ โดยยทางรถไฟ ๘๓๒ กิโลเมตา และ ๗๘๐ กิโลเมตร โดยทางรถยนต์

     มีพื้นที่ ๙,๙๔๒.๕ ตารางกิโลเมตร ทางด้านทิศตะวันตกเป็นที่ราบสูงมีภูเขา และป่าใหญ่ แล้วค่อยลาดต่ำไปทางทิศตะวันออกจนเป็นที่ราบจดชายทะเลฝั่งอ่าวไทย

     แบ่งการปกครองออกเป็น ๑๗ อำเภอ ๑ กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอชะอวด อำเภอฉวาง อำเภอเชียรใหญ่ อำเภอหัวไทร อำเภอขนอม อำเภอลานสะกา อำเภอปากพนัง อำเภอพิปูน อำเภอร่อนพิบูลย์ อำเภอสิชล อำเภอท่าศาลา อำเภอทุ่งสง อำเภอทุ่งใหญ่ อำเภอนาบอน อำเภอพรหมีรี อำเภอบางขัน และกิ่งอำเภอถ้ำพรรณรา  มีแม่น้ำสำคัญ ๆ ๔ สายคือ แม่น้ำตาปี แม่น้ำปากพนัง แม่น้ำปากพูน และแม่น้ำนครศรีธรรมราช ครับ

สถานที่ท่องเที่ยวทั่วประเทศไทย

สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย แยกตามจังหวัด

ประเด็นร้อนสุดๆ

ประเด็นล่าสุด