แท็ก

wanara & sitd bar

วานารา , สีดาบาร์ Wanara & Sitd Bar

วานารา , สีดาบาร์ Wanara & Sitd Bar

มีสไตล์เท่ๆ สำหรับคนทันสมัย แต่นำเสนอความเป็นไทย ทั้งการตกแต่ง แสง เสียง รวมทั้งชื่อที่มาจาก 10 หน้าของทศกัณฐ์