แท็ก

ไทลื้อ

เงาสะท้อนจากภาพจิตรกรรมวัดหนองบัว

เงาสะท้อนจากภาพจิตรกรรมวัดหนองบัว

เผยภาพจิตรกรรมฝาผนังอายุนับ 100 ปี ที่ซ่อนความเป็นมาและอัตลักษณ์ของกลุ่มชนผู้อพยพมาจากดินแดนอันไกลโพ้นไว้เบื้องหลัง