แท็ก

แอร์เชีย

ท่อง 2 เมืองริมโขง ชมประเพณีไหลเรือไฟคู่บ้าน ไหว้พระธาตุประจำวันเกิด กับแอร์เอเชีย

ท่อง 2 เมืองริมโขง ชมประเพณีไหลเรือไฟคู่บ้าน ไหว้พระธาตุประจำวันเกิด กับแอร์เอเชีย

สัมผัสวิถีชีวิตของผู้คนที่ยังคงเรียบง่ายและเดินไปอย่างเชื่องช้า