แท็ก

แอฟริกาใต้

3 ประเทศ ไม่ต้องขอวีซ่า ที่คนไทยต้องไปเที่ยวดูสักครั้ง

3 ประเทศ ไม่ต้องขอวีซ่า ที่คนไทยต้องไปเที่ยวดูสักครั้ง

นี่คือ 3 ประเทศที่คนไทยควรลองไปเที่ยวดูสักครั้ง โดยไม่ต้องขอวีซ่า และราคาตั๋วไม่แพงด้วยนะเออ