แท็ก

แหล่งท่องเที่ยวภาคเหนือ

วันวิสาขะบูชา ขึ้นเหนือ ไหว้พระ สักการะผู้บุกเบิก "พระธาตุดอยสุเทพ"

วันวิสาขะบูชา ขึ้นเหนือ ไหว้พระ สักการะผู้บุกเบิก "พระธาตุดอยสุเทพ"

ศรัทธาธรรม ครูบาศรีวิชัย ผู้บุกเบิกสร้างถนนขึ้นไปบนดอยสุเทพเป็นคนแรก