แท็ก

เมืองเบ็ฟ

ฟ้าที่จับต้องได้ที่แคนาดา

ฟ้าที่จับต้องได้ที่แคนาดา

ดูเหมือนว่าความฝันที่จะชิดใกล้ดวงจันทร์และดวงดาว เป็นเรื่องใกล้ตัว เมื่อได้มีโอกาสเดินทางไปเมืองเบ็ฟ Banff ประเทศแคนาดา