แท็ก

เขาตาม่องล่าย

เขาตาม่องล่าย สวยงามกว่าที่คิด

เขาตาม่องล่าย สวยงามกว่าที่คิด

กำลังดังเลยทีเดียว เมื่อมีหนุ่มใหญ่คนหนึ่งขึ้นไปติดอยู่บนเขาตาม่องล่าย เขาตาม่องล่าย เป็นวนอุทยานที่เป็นแหลางท่องเที่ยวที่มีความสวยงามแห่งหนึ่งทีเดียว