แท็ก

ส้มโอขาวใหญ่

เทศกาลส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงคราม ประจำปี 2556

เทศกาลส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงคราม ประจำปี 2556

เชิญร่วมงานเทศกาลส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงคราม วันที่ 16-19 สิงหาคม 2556 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม