แท็ก

สไตล์ยุโรป

เชส์ บรูโน  ชิมอาหารสไตล์ยุโรปที่รังสรรค์มาจากความตั้งใจ

เชส์ บรูโน ชิมอาหารสไตล์ยุโรปที่รังสรรค์มาจากความตั้งใจ

ร้านอาหารภายในถนนข้าวสารที่คงความงดงามของสถาปัตยกรรมยุโรปอันทรงคุณค่ากว่า 100 ปี