แท็ก

สถานีดับเพลิงบางรัก

เก่าแบบมีคุณค่า "สถานีดับเพลิงบางรัก" @ซอยเจริญกรุง 36

เก่าแบบมีคุณค่า "สถานีดับเพลิงบางรัก" @ซอยเจริญกรุง 36

ยลเสน่ห์ของสถานีดับเพลิงบางรัก สถาปัตยกรรมสไตล์นีโอ-ปัลลาเดียน ที่มีอายุกว่า 120 ปี