แท็ก

ลกเอี๋ยง

เดินเล่นเมืองเก่าโบราณ ชมหอกลองลั่วหยาง เดินชิมอาหารริมทาง

เดินเล่นเมืองเก่าโบราณ ชมหอกลองลั่วหยาง เดินชิมอาหารริมทาง

ตามรอย "สามก๊ก" หนังดังในตำนานกับเมือง "ลั่วหยาง" ดินแดนประวัติศาสตร์ อารยธรรมพันปี