แท็ก

ร้าน โอ บอง แปง

ร้าน โอ บอง แปง

ร้าน โอ บอง แปง

เป็นตึกแถวเก่าบนถนนหน้าพระลาน สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ลักษณะ ตัวร้านยังคงโครงสร้าง ภายนอกอาคารไว้ตามเดิม แต่ภายในตกแต่งใหม่ด้วยสไตล์ Colonial ผนวกกับ ความเป็น Modern Oriental