แท็ก

รถเก่า

มอร์เตอร์ไซต์คันแรกที่หัดขี่ปัจจุบันยังอยู่(ในสภาพที่สมบูรณ์)

มอร์เตอร์ไซต์คันแรกที่หัดขี่ปัจจุบันยังอยู่(ในสภาพที่สมบูรณ์)

เบื่อการเมือง มาคืนชีพมอเตอร์ไซต์คันเก่า เตรียมไว้ออกเที่ยวกันดีกว่า