แท็ก

ภูผาป่าสัก

ภูผาป่าสักและผากล่อมไพร

ภูผาป่าสักและผากล่อมไพร

เราได้พบกับสถานที่แห่งหนึ่งเข้าโดยบังเอิญ ภายใต้การแนะนำของรุ่นพี่ซึ่งคุ้นชินกันเป็นอย่างดีกับเจ้าของสถานที่