แท็ก

พิพิธภัณฑ์พญาคางคก

‘พญาคันคาก’ แลนด์มาร์คแห่งใหม่ใหญ่ยักษ์ของยโสธร image

‘พญาคันคาก’ แลนด์มาร์คแห่งใหม่ใหญ่ยักษ์ของยโสธร

‘พญาคันคาก’ หรือ ‘พิพิธภัณฑ์พญาคางคก’ แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดยโสธร ตั้งโดดเด่นริมแม่น้ำทวน