แท็ก

พลุเมืองทอง

พลุนานาชาติ 4 ประเทศ เทิดพระเกียรติในหลวง

พลุนานาชาติ 4 ประเทศ เทิดพระเกียรติในหลวง

ชมภาพการแสดงพลุนานาชาติ 4 ประเทศ เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่เมืองทองธานี