แท็ก

ผาชะได

"ผาชะนะได" ตะวันขึ้นก่อนใครในสยาม ที่นี่... อุบลราชธานี

"ผาชะนะได" ตะวันขึ้นก่อนใครในสยาม ที่นี่... อุบลราชธานี

"ผาชนะได" อุบลราชธานี ดินแดนแห่งที่ราบสูง ที่สวยงาม ต้องใจ จนเกินบรรยายเป็นคำพูด