แท็ก

ที่พักในลั่วหยาง

เดินเล่นเมืองเก่าโบราณ ชมหอกลองลั่วหยาง เดินชิมอาหารริมทาง

เดินเล่นเมืองเก่าโบราณ ชมหอกลองลั่วหยาง เดินชิมอาหารริมทาง

ตามรอย "สามก๊ก" หนังดังในตำนานกับเมือง "ลั่วหยาง" ดินแดนประวัติศาสตร์ อารยธรรมพันปี