แท็ก

ทัวร์เวียดนาม

ทัวร์เวียดนาม ตอนที่ 2

ทัวร์เวียดนาม ตอนที่ 2

เสียงเพลงบรรเลงจะเข้จีนดังแว่วขับกล่อมอยู่ภายในรถอย่างแผ่วเบา ทิวทัศน์ข้างนอกหน้าต่างชวนให้เกิดจินตนาการ ท่วงทำนองและจังหวะเสียงเพลงช่างไพเราะเหลือเกิน