แท็ก

ทริปแอดไวเซอร์

ทริปแอดไวเซอร์ประกาศรางวัลโรงแรมยอดเยี่ยมด้านการบริการ

ทริปแอดไวเซอร์ประกาศรางวัลโรงแรมยอดเยี่ยมด้านการบริการ

โดยมีโรงแรมไทย 2 แห่งที่ติด 5 อันดับแรกของโรงแรมยอดเยี่ยมด้านการบริการในเอเชีย

เกาะเต่า อันดับ 8 เกาะน่าเที่ยวของโลก

เกาะเต่า อันดับ 8 เกาะน่าเที่ยวของโลก

เกาะเต่า ได้รับเลือกให้เป็นสุดยอดเกาะน่าเที่ยวอันดับ 8 ของโลก ส่วนภูเก็ต-สมุยติดอันดับในทวีปเอเชีย