แท็ก

ตลาด 100 ปีคลองสวน

ชิม ชอป อร่อยย้อนรอย 112 ปี ตลาดเก่าคลองสวน

ชิม ชอป อร่อยย้อนรอย 112 ปี ตลาดเก่าคลองสวน

ย้อนรอย 112 ปี ตลาดเก่าคลองสวน จังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 4-6พฤษภาคม 2556 ณ ตลาดเก่า100 ปี คลองสวน