แท็ก

ชูตองเป้

สะพาน 'ชูตองเป้' สะพานไม้แห่งศรัทธา จ.แม่ฮ่องสอน image

สะพาน 'ชูตองเป้' สะพานไม้แห่งศรัทธา จ.แม่ฮ่องสอน

สะพานซูตองเป้ สะพานไม้ไผ่แห่งศรัทธา แห่งเมืองสามหมอก จ. แม่ฮ่องสอน เป็นสะพานที่ถูกสร้างจากน้ำพัก น้ำแรงของพระภิกษุสารเณร ชาวบ้านกุงไม้สัก