แท็ก

ชล เจนประภาพันธ์

สยามเซ็นเตอร์ เชิญชมนิทรรศการเชิงสร้างสรรค์ “Siam Center: Donate it forward by Anon Pairot”

สยามเซ็นเตอร์ เชิญชมนิทรรศการเชิงสร้างสรรค์ “Siam Center: Donate it forward by Anon Pairot”

อานนท์ ไพโรจน์ และชล เจนประภาพันธ์ สองนักออกแบบผู้สร้างสรรค์นิทรรศการ Donate it forward by Anon Pairot