แท็ก

งานประเพณีแห่เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว

งานประเพณีแห่เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว พลังแห่งศรัทธา...ยิ่งใหญ่เหนือคำบรรยาย

งานประเพณีแห่เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว พลังแห่งศรัทธา...ยิ่งใหญ่เหนือคำบรรยาย

ตื่นตาตื่นใจกับพิธีแห่เจ้าแม่ลุยน้ำ ลุยไฟ มีให้ชมที่นี่ทีเดียว!