แท็ก

คอนเสิร์ตโรแมนติกโมเม้นท์

คอนเสิร์ตโรแมนติกโมเม้นท์

คอนเสิร์ตโรแมนติกโมเม้นท์

มีเดียคอนเซ็ปท์สเอเชียเปิดตัวยิ่งใหญ่ด้วยคอนเสิร์ตโรแมนติกโมเม้นท์เตรียมพัฒนาเยาวชนไทยสู่เวทีโลก 15 พฤษภาคม 2553 ณ แกรนด์บอลรูม โรงแรม S31