แท็ก

กัวลาลัมเปอร์

"มาเลเซีย" ดินแดนหลากวัฒนธรรม..กับความงามที่ซ่อนอยู่

"มาเลเซีย" ดินแดนหลากวัฒนธรรม..กับความงามที่ซ่อนอยู่

มาเลเซียหนึ่งในดินแดนแห่งมนต์เสน่ห์ที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตั้งอยู่ ณ ใจกลางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การเป็นแดนสวรรค์เขตร้อนที่เปี่ยมไปด้วยความสวยงาม