เที่ยวทั่วไทย ตามแนวคิด 7 Greens

เที่ยวทั่วไทย ตามแนวคิด 7 Greens

เที่ยวทั่วไทย ตามแนวคิด 7 Greens

ททท.

สนับสนุนเนื้อหา

     การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย  ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงให้ความสำคัญในเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศทั่วโลก 7 Greens “ท่องเที่ยวสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” คือ แนวคิดที่นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้โครงการปฏิญญารักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ ททท. เพื่อให้เกิดผลสำคัญ 2 ประการ คือ ลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน และสร้างรูปแบบการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน เป็นแนวคิดที่พยายามให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วน ทั้งผู้ที่มีบทบาทในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยตรง สื่อมวลชน รวมถึงประชาชนทั่วไป อันเชื่อว่าจะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงระดับทัศนคติ และนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวคุณภาพ 

แนวคิด 7 ประการ เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน  
Green Heart   เที่ยวด้วยใจคิด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
Green Logistics  เที่ยวใกล้-ไกล เลือกใช้ (พาหนะ) พลังงานสะอาด
Green Attraction  จัดการแหล่งท่องเที่ยว โดยคำนึงถึงความยั่งยืน
Green Activity   เลือกกิจกรรมท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
Green Community  เที่ยวอย่างรู้ค่า รักษาเอกลักษณ์ชุมชน
Green Service   จัดการธุรกิจ ตระหนักคิด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
Green Plus   จิตอาสา พาโลกสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

      เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2552 ททท. ได้จัดการแถลงข่าวเปิดตัวโครงการปฏิญญารักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ 21 หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษา เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการนำไปสู่ความร่วมมือดำเนินโครงการปฏิญญารักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ตามแนวคิด 7 Greens ทั้งยังเป็นการสะท้อนภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยให้ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้รับทราบ ซึ่งภายหลังจากการลงนามบันทึกข้อตกลง ททท.ได้ประสานความร่วมมือเพื่อดำเนินกิจกรรมกับหน่วยงานดังกล่าวไปพร้อมๆ กับการจัดกิจกรรมโดย ททท. ส่วนกลางเอง และกิจกรรมที่ร่วมกับ ททท.สำนักงานภูมิภาคทั่วประเทศ

กิจกรรมที่ ททท. ร่วมจัดกับหน่วยงานที่ลงนามบันทึกข้อตกลง

 • ร่วมกับ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมส่งเสริมบริการที่พักสีเขียวและชุมชนสีเขียว ในพื้นที่อำเภอปาย อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และอำเภอเมือง จังหวัดน่าน 
 • ร่วมกับ มูลนิธิ Samui Green Island จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แนะนำแนวทางปฏิบัติเพื่อร่วมลดภาวะโลกร้อนจากการท่องเที่ยวให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวบนเกาะสมุย
 • ร่วมกับ มูลนิธิใบไม้เขียว จัดกิจกรรมส่งเสริมบริการโรงแรมและสปาบนเกาะ สมุยให้ได้รับมาตรฐานใบไม้เขียว  ซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับกลุ่มธุรกิจโรงแรมที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน มีการควบคุมคุณภาพและประสิทธิภาพการใช้พลังงาน น้ำ และทรัพยากรธรรมชาติ
 • ร่วมกับ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย จัดอบรมบุคลากรของ ททท. รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในพื้นที่ 5 เมืองหลักด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ภูเก็ต พัทยา และนครราชสีมา และพื้นที่นำร่อง ได้แก่ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และอำเภอเมือง จังหวัดน่าน เป็นต้น

กิจกรรมที่ ททท. ส่วนกลางจัดขึ้น
     การจัดนิทรรศการเผยแพร่ “ท่องเที่ยวสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ตามแนวคิด 7 Greens (ภาษาไทย-อังกฤษ) เพื่อใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลกระทบของภาวะโลกร้อนที่มีต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว และแนวทางการลดภาวะโลกร้อนตามแนวคิด 7 Greens อันจะนำไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เช่น งาน Samui Global Mala เกาะสมุย, งานสมัชชาคุณธรรม อิมแพค เมืองทองธานี, งาน Green Fair’09 ณ อุทยานเบญจสิริ, โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ, Eco & Adventure Mart เชียงใหม่, ศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยา เป็นต้น

กิจกรรมที่ร่วมจัดกับ ททท. สำนักงานภูมิภาคทั่วประเทศ

 • โครงการปั่นสองล้อเสาะผ่อธรรมชาติ เมืองปราชญ์ลับแล จ.อุตรดิตถ์
 • โครงการคาราวานสะพายเป้ หิ้วกล้อง ท่องสองบุรี จ.ลพบุรี-สระบุรี
 • โครงการหน้าบ้านน่ามอง ล่องมหานที ชุบชีวีเจ้าพระยา จ.พระนครศรีอยุธยา
 • โครงการทัศนะครื้นเครง ร่วมบรรเลงรักษ์ป่าไม้ จ.นครราชสีมา
 • โครงการสองล้อ สองน่อง ท่องอำนาจ จ.อำนาจเจริญ
 • โครงการเชียงคานสีเขียว เพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน จ.เลย
 • โครงการเมล็ดพันธุ์ใหม่ ท่องเที่ยวสดใส หัวใจสีเขียว จ.ตราด
 • โครงการปลูกบ้านให้ปลา คืนเวลาให้ทะเล เกาะแสมสาร จ.ชลบุรี
 • โครงการท่องเที่ยวสดใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม Virgin Hitz Fan Club Party  ตอน ฮิตซ์ จังฮู้  เมืองนคร จ.นครศรีธรรมราช

ในเร็วๆ นี้ ททท. กำลังจะมีโครงการนำร่องอีก 5 เส้นทางด้วยกัน คือ 

 • ทริปสีเขียว เที่ยวปักษ์ใต้ จ.นครศรีธรรมราช เส้นทางที่ทุกคนจะเต็มอิ่มกับทั้งป่าไม้และทะเลภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยที่ยังคงความสดและสมบูรณ์ไว้ได้อย่างน่าชื่นชม อาทิ สัมผัสทะเลหมอก ที่เขาเหล็ก บ้านกรุงชิง, “ถอดรหัสป่า” ตามเส้นทางอุทยานแห่งชาติเขาหลวงสู่น้ำตกกรุงชิง, ชมบ่อน้ำจืดกลางทะเลตามตำนานหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด ที่เกาะนุ้ยนอก และถ้าโชคดีอาจได้เห็นโลมาสีชมพู สัตว์สัญลักษณ์แห่งทะเลขนอม รวมถึงสมบัติทางวัฒนธรรมตามวิถีคนเมืองคอน ไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านหนังตะลุง สุชาติ ทรัพย์สิน ศิลปินแห่งชาติ, เยี่ยมชุมชนผ้ามัดย้อมบาติกที่บ้านคีรีวง, นั่งรถรางชมเมืองลิกอร์ (หนึ่งในชื่อที่ใช้เรียกเมืองนครศรีธรรมราช) 
 • ทริปสีเขียว เที่ยวทั่วน่าน แหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่กำลังได้รับความสนใจเป็นพิเศษ  โดดเด่นด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่มีความแปลกตา มีอุทยานแห่งชาติหลายแห่ง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อีกทั้งยังสามารถสืบทอดวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมไว้ได้อย่างน่าประทับใจ
 • ทริปสีเขียว เที่ยวตะวันออก ชลบุรี ร่วมกันคืนชีวิตให้ป่าและอนุรักษ์พันธุ์ชะนีหายาก ตื่นตากับนานาพันธุ์ไม้และสัตว์ป่าในมุมมองใหม่ๆ บนยอดไม้สูงที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว  ระยอง เยี่ยมชมสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จันทบุรี เข้าชมสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (ท่าสอน) ตราด สัมผัสวิถีชีวิตแบบพอเพียงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชนบ้านสลักคอก เกาะช้าง และกลุ่มการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตำบลห้วยแร้ง
 • ทริปสีเขียว เที่ยวภาคกลาง เพชรบุรี เยี่ยมชมโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  พร้อมทั้งศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน เพลิดเพลินกับการดูนก ซึ่งที่นี่คือแหล่งดูนกสำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ, ศึกษาการใช้พลังงาน การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ชุมพร ตื่นตากับแนวสันทรายบางเบิด ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ออกแบบโดยน้ำและลมกินเวลานานนับพันๆ ปี  สมุทรสงคราม เที่ยวตลาดน้ำยามเย็นอัมพวา ทำความรู้จักกับวิสาหกิจชุมชนชมรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์คลองโคลน 
 • ทริปสีเขียว เที่ยวอีสาน อุดรธานี ศึกษาอารยธรรมโบราณผ่านพิพิธภัณฑ์มรดกโลกบ้านเชียง, โครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลม ซึ่งประกอบด้วยสวนรวมพรรณไม้ 60 พรรษา มหาราชินี, อุทยานโลกล้านปี มีหุ่นจำลองไดโนเสาร์ และพิพิธภัณฑ์แสดงซากสัตว์ดึกดำบรรพ์   กาฬสินธุ์  พิพิธภัณฑ์สิรินธร รวมถึงแหล่งขุดค้นไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว สกลนคร สัมผัสแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและเป็นที่ทัศนศึกษาของประชาชน อาทิ อุทยานแห่งชาติภูพาน เข้าถึงวิถีความเป็นอยู่ของท้องถิ่น ชมการย้อมผ้าด้วยโคลน เอกลักษณ์ท้องถิ่นที่ไม่เหมือนที่ใด ณ บ้านพรรณานิคม มหาสารคาม นมัสการพระธาตุนาดูน พุทธมณทลอีสานมีการขุดพบหลักฐานทางประวัติศาตร์และโบราณคดีที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีต ชมและศึกษาพรรณไม้ สมุนไพรอีสาน ที่สถานีวิจัยวลัยรุกขเวช นครราชสีมา เยี่ยมชมสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ซึ่งได้รับรางวัลดีเด่น TTA 2008 ประเภทแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มีการจัดกิจกรรมเดินป่า ส่องสัตว์ ส่องแมลง ดูดาว ไปจนถึงการนวดสมุนไพร เยี่ยมชมอุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่ สมบัติทางธรรมชาติที่ได้รับการยกย่องให้เป็น “มรดกโลก”

     ททท. เชื่อมั่นว่าแนวคิด 7 Greens “ท่องเที่ยวสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ภายใต้โครงการปฏิญญารักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จะได้รับความร่วมมือจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป ซึ่งจะได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างแท้จริง

ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
www.activity.sanook.com/7greens

 

Advertisement Replay Ad
ยิ่งใหญ่เหนือคำบรรยาย โขนกลางแปลงครั้งแรกในจังหวัดเชียงราย ตอน “พระรามราชา” ที่สิงห์ปาร์ค

ยิ่งใหญ่เหนือคำบรรยาย โขนกลางแปลงครั้งแรกในจังหวัดเชียงราย ตอน “พระรามราชา” ที่สิงห์ปาร์ค

"กิจกรรม ตลาดประชารัฐ ตลาดต้องชม เพื่อเศรษฐกิจไทย"

"กิจกรรม ตลาดประชารัฐ ตลาดต้องชม เพื่อเศรษฐกิจไทย"

ถ้าเข้าทุ่งใหญ่นเรศวรไม่ได้ จะไปไหนดี?

ถ้าเข้าทุ่งใหญ่นเรศวรไม่ได้ จะไปไหนดี?

5 วิธีเช็คอินฝ่าแถวคิวสนามบินเพื่อไปขึ้นเครื่องให้ทันเวลา

5 วิธีเช็คอินฝ่าแถวคิวสนามบินเพื่อไปขึ้นเครื่องให้ทันเวลา

5 สถานที่ท่องเที่ยวศักดิ์สิทธิ์ให้โชคในเมืองไทย

5 สถานที่ท่องเที่ยวศักดิ์สิทธิ์ให้โชคในเมืองไทย

ซาฟารีปาร์ค กาญจนบุรี สวนสัตว์เปิดที่สมบูรณ์แบบที่สุดในประเทศไทย

ซาฟารีปาร์ค กาญจนบุรี สวนสัตว์เปิดที่สมบูรณ์แบบที่สุดในประเทศไทย

ลัดเลาะบ้านเชียงเมืองมรดกโลก

ลัดเลาะบ้านเชียงเมืองมรดกโลก

ร่วมฉลองเทศกาลตรุษจีนมหามงคล The Great Chinese New Year 2018 "The World of Blessing"

ร่วมฉลองเทศกาลตรุษจีนมหามงคล The Great Chinese New Year 2018 "The World of Blessing"

รวม 5 เกาะทะเลพม่า มหัศจรรย์น้ำใสที่รอทุกคนไปสัมผัส

รวม 5 เกาะทะเลพม่า มหัศจรรย์น้ำใสที่รอทุกคนไปสัมผัส

เปิด Unseen แห่งใหม่! มุลาอิ ขุนเขาสีทองแห่งบ้านวาเล่ย์ใหม่ ชายแดนตาก

เปิด Unseen แห่งใหม่! มุลาอิ ขุนเขาสีทองแห่งบ้านวาเล่ย์ใหม่ ชายแดนตาก

ชมพญาครุฑองค์ใหญ่หนึ่งเดียวในประเทศไทย ณ วัดประยงค์กิตติวนาราม

ชมพญาครุฑองค์ใหญ่หนึ่งเดียวในประเทศไทย ณ วัดประยงค์กิตติวนาราม

14 – 18 ก.พ. ฉลองความรักเทศกาลตรุษจีน “อั่งเปา LOVE ” ที่ดรีมเวิลด์

14 – 18 ก.พ. ฉลองความรักเทศกาลตรุษจีน “อั่งเปา LOVE ” ที่ดรีมเวิลด์

งาน "Gourmet Foodie Fest 2018 : California Summer Feast”

งาน "Gourmet Foodie Fest 2018 : California Summer Feast”

10 วิธีเที่ยวป่าให้เป็นมิตรกับธรรมชาติมากที่สุด

10 วิธีเที่ยวป่าให้เป็นมิตรกับธรรมชาติมากที่สุด

10 ที่พักเกาะล้าน ยื่นออกไปในทะเล ชมวิวสุดอลังการจากห้องนอน

10 ที่พักเกาะล้าน ยื่นออกไปในทะเล ชมวิวสุดอลังการจากห้องนอน

5 จุดเช็คอินยอดฮิตไหว้เจ้ารับเทศกาลตรุษจีน ปี 2561

5 จุดเช็คอินยอดฮิตไหว้เจ้ารับเทศกาลตรุษจีน ปี 2561

รวมปฏิทินการจัดงาน Full Moon Party @ เกาะพะงัน ตลอดปี 2018

รวมปฏิทินการจัดงาน Full Moon Party @ เกาะพะงัน ตลอดปี 2018

ชม “ดอกเบญจมาศบานในม่านหมอก” ต้อนรับเทศกาลแห่งความรัก

ชม “ดอกเบญจมาศบานในม่านหมอก” ต้อนรับเทศกาลแห่งความรัก

เลาะทะเลบัวแดงที่อุดรธานี

เลาะทะเลบัวแดงที่อุดรธานี

เกือบไปไม่ถึงทะเลภูเก็ต

เกือบไปไม่ถึงทะเลภูเก็ต

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์