ปาย...หุบเขาแห่งความทรงจำ

ปาย...หุบเขาแห่งความทรงจำ

ปาย...หุบเขาแห่งความทรงจำ

ลำนำกาลเวลา... ปีนี้..หน้าหนาวภาคเหนือนานยาว เดินทางข้ามขุนเขาสู่เมือง ในหุบเขา เมืองปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน..เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวไทยและต่างชาติ หรือเมืองในฝัน..และเมืองในทรงจำของใครหลายๆคน...

อากาศหนาวยังโชยพัด..แม้จะย่างเข้าสู่เดือนมีนาคม สายลมยะเยือก..อาจเป็นลมสายเดิมจากบรรพกาล ลำน้ำปาย..อาจเป็นน้ำสายเดิมที่ไหลเลาะให้ความชุ่มเย็นแก่พฤกษา และโขดเขาเนิ่นนานมา ขุนเขาโอบล้อมเมือง..อาจเป็นภูสูงลูกเดิมที่ยืนต้านสายลมแห่งกาลเวลา สิ่งที่ไม่เหมือนเดิม..อาจเป็นแค่เพียงมุมเมืองและผู้คน..

ปาย...หุบเขาแห่งความทรงจำ
ปาย...หุบเขาแห่งความทรงจำ

สำหรับผู้เขียน... ในมุมหนึ่ง... ปาย เป็นเสมือนบ้าน..มิใช่แค่เมืองประทับใจสำหรับเดินทางท่องเที่ยว ที่สามารถกล่าวเช่นนั้น..อาจเป็นเพราะ.. ปาย  คือแผ่นดินเกิด และแผ่นดินฝังร่างของเพื่อนที่รักที่สุดคนหนึ่งในชีวิต

 สิบกว่าปีที่ผ่านมา..การเดินทางเข้าออกเมืองในหุบเขาแห่งนี้ในทุกช่วงวันหยุดยาวนับเป็นความคุ้นเคยยิ่ง..คุ้นเคยจนดูราวกับว่า..ทุกครั้งที่รถประจำทางเริ่มมุ่งหน้าสู่ประตูแห่งขุนเขาสลับซับซ้อนและไต่เลาะสู่เส้นทางเลียบขอบผาเกือบ 3 ชั่วโมงเต็ม นั่นคือการกลับถึงบ้าน..บ้านที่มีญาติมิตรและเพื่อนพ้องยิ้มรับรอคอย

จากกัน 4 ปีเต็ม.. วัฏจักรชีวิตคน..ผันผ่านเปลี่ยนแปลง เพื่อนจากไป...เราจากมา เพื่อนสู่ฟ้า...เราสู่ชีวิตใหม่ เวลาผ่านไป...เหมือนไม่มีเวลา ระหว่างรอเวลา...รู้สึกผิดและรันทดก็สะสมเพิ่มเติม...วันนี้กลับมา...เพื่อลบรอยรันทดในใจ

เมืองปาย ยังหยัดยืนเงียบเชียบมองเห็นจากมุมไกล..ลำน้ำปาย..ยังรินไหลคดเคี้ยวโอบล้อมเมือง..วิญญาณของเพื่อนคงยิ้มรับรอคอยเหมือนทุกคราที่เดินทางมาเยี่ยมเยียนวิญญาณของเพื่อน..ที่อาจเฝ้าตัดพ้อต่อว่า... ไย!ไม่มาเยี่ยมเยียนลูกเมียของกูแทนกูบ้าง

ปาย...หุบเขาแห่งความทรงจำ
ปาย...หุบเขาแห่งความทรงจำ

อดีตกาลที่ผ่านพ้น...   ทางหลวงหมายเลข 1095 แม่มาลัย-แม่ฮ่องสอน ไกลลิบๆคือเทือกเขาสลับซับซ้อนที่ผู้เคยผ่านทางเส้นนี้มาแล้วเท่านั้นที่จะรู้ว่า..เมื่อผ่านประตูแห่งขุนเขาไปแล้ว หนทางที่ทอดยาวข้างหน้าก็ดูเหมือนจะไม่มีวันจบสิ้นนับจากวินาทีนี้

ระยะการเดินทางอีกเพียงประมาณ 130 กิโลเมตรในสภาพภูมิประเทศที่เส้นทางต้องคดโค้งและลัดเลาะไปตามโขดเขา..จะทำให้การนับเวลาตามมาตรฐานของเทคโนโลยียานยนต์บนพื้นราบไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป ..

อากาศยามเช้ารวยริน เส้นทางคดเคี้ยวลับหายสู่ขุนเขาเงียบสงบราวพยายามลืมเลือนความวุ่นวายของเมือง ในห้วงเวลาที่ผ่านพ้น..คงไม่มีใครสักคนได้หวนระลึกว่า เส้นทางสายนี้เคยอาบกรุ่นด้วยความเจ็บร้าวจากสงครามหาเอเชียบูรพา

ที่เคยคร่าชีวิตผู้คนมากมาย   แน่นอน!  เมื่อญี่ปุ่นกำหนดจุดยุทธศาสตร์ให้เส้นทางรถไฟสายใต้ลากผ่านไปสู่เขตแดนมลายู ..ทางรถไฟสายมรณะ จังหวัดกาญจนบุรีเป็นจุดเชื่อมต่อไปยังประเทศพม่า ..

ปาย...หุบเขาแห่งความทรงจำ

เส้นทางแม่มาลัย-แม่ฮ่องสอน ก็ย่อมหมายถึงเส้นทางเคลื่อนทัพและยุทโธปกรณ์สู่ประเทศจีน และความสะดวกสบายของเส้นทางในวันนี้...ก็ย่อมต้องแลกมาด้วยชีวิตของผู้คนมากมายในดินแดนแถบนี้

ปาย...หุบเขาแห่งความทรงจำ

กาลเวลาล่วงเลย...แม่ฮ่องสอนหรือเมืองสามหมอก   ดินแดนแห่งตำนานเมื่อหลายสิบปีก่อนได้เปิดรับผู้ผ่านทางคนแล้วคนเล่า ชุมชนริมรายทางเติบโตขึ้นตามความเจริญของโลกภายนอก อย่างน้อยที่สุด  อุทยานแห่ง ชาติห้วยน้ำดัง  ซึ่งทอดอาณาเขตกว้างขวางครอบคลุมพื้นที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เชิญชวนผู้คนจากทั่วสารทิศ

  ภาพคลื่นหมอกที่แผ่โอบคลุมยอด ดอยเชียงดาว ณ หุบผาที่  ห้วยน้ำดัง คือปรากฏการณ์แห่งฤดูกาลที่ใครหลายคนกล่าวว่า ตระการตายิ่งกว่าทะเลหมอกที่ ม่อนกระทิง จังหวัดตาก งดงามกว่าทะเลหมอกที่ ผาตั้ง หรือ ภูชี้ฟ้า จังหวัดเชียงราย   การรอนแรมข้ามขุนเขาของนักท่องเที่ยวมากมายจึงหมายถึงการแวะชม ทะเลหมอกห้วยน้ำดัง ... ก่อนผ่านเลยสู่ เมืองสามหมอก หากสำหรับ นักเดินทาง บางคนจุดหมายปลายทางที่แท้จริงกลับเป็นผืนแผ่นดินเบื้องล่าง เมืองปาย เมืองเล็กๆในโอบล้อมของขุนเขา

  จากอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ไปอีกเพียง 30 กิโลเมตร กำแพงภูเขาเริ่มแยกออกจากกัน จนบางช่วงบางตอนสามารถมองเห็นภาพทุ่งราบกว้างใหญ่เบื้องล่าง ถนนเริ่มทอดตัวลงจากขุนเขา ไม่นานต่อมา ทุ่งราบที่เห็นจากเบื้องบนก็แปรสภาพเป็นชุมชนและบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ริมสายน้ำเล็กๆที่มีชื่อเดียวกับเมือง ลำน้ำปาย

ปาย...หุบเขาแห่งความทรงจำ

ปาย  ชุมชนสงบเงียบกลางเทือกเขาสลับซับซ้อนในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขตแดนต่อแดนกับอำเภอแม่แตงของจังหวัดเชียงใหม่.. แค่ย้อนเวลาถอยหลังไปอีกไม่ถึง 10 ปี ปายยังเป็นเพียงเมืองที่ล้อมรอบด้วยท้องทุ่งนาสีเขียวสดสลับกับไร่กระเทียมเรียงรายจนจรดตีนเขา แต่ ณ เวลานั้น

ปาย...หุบเขาแห่งความทรงจำ

 ปาย ก็ได้พัฒนาตัวเองเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติ และวิถีชีวิตของเมืองก็ได้ปรับตัวต้อนรับผู้คนและอารยธรรมจากภายนอกมาระยะหนึ่งแล้ว ..บ้านไม้ขนาดย่อมหลายหลังที่เรียงรายอยู่สองฟากถนนได้ถูกดัดแปลงเป็นกิจการเล็กๆ เปิดบริการนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

ทั้งในรูปร้านขายของชำ ร้านขายของพื้นเมือง ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านซ่อม-เช่าจักรยาน เกสต์เฮาส์ กระทั่งร้านรับจัดทัวร์เดินป่าหรือที่นิยมเรียกว่า Trekking Tour  ..ป้ายโฆษณาภาษาอังกฤษที่ปรากฏอยู่ทั่วทั้งเมืองจึงไม่ใช่สิ่งแปลกใหม่สำหรับผู้ที่เคยเดินทางผ่านมาบนเส้นทางสายนี้

โดยเฉพาะในฤดูกาลท่องเที่ยวช่วงปลายปี ปาย จะคึกคักมากขึ้นด้วยนักท่องเที่ยวประเภทผ่านทาง รวมทั้ง่องเที่ยวที่ยึดที่นี่เป็นบ้าน ใครหลายคนบอกว่า ฝรั่งบางคนเดินทางกลับมาที่นี่ทุกปี บางคนเช่าเกสต์เฮาส์อยู่เป็นเดือนๆ ชีวิตประจำวันของพวกเขาอาจมีเพียงแค่การเดินป่า การถีบจักรยานท่องเที่ยวไปที่โน่นที่นี่

ปาย...หุบเขาแห่งความทรงจำ

หลายคนเดินไปเดินมาหาซื้อของใช้และแวะยิ้มทักทายกับผู้คนอย่างคุ้นเคย บางคนหอบหนังสือเข้าไปในร้านกาแฟริมทางและนั่งอยู่ที่นั่นเกือบทั้งวัน สำหรับ เมืองปาย แทบไม่มีสิ่งใดเป็นพิธีรีตองสำหรับผู้มาเยือน และนี่คงเป็นมิตรภาพและอิสรภาพอันบริสุทธิ์ที่มนุษย์ทุกคนแสวงหา

ปาย...หุบเขาแห่งความทรงจำ

ปาย..สายธารแห่งมิตรภาพ... ปาย...วันนี้..ไม่มีเพื่อน.. ปาย...วันนี้..มีเพียงลูกเมียของเพื่อน..ที่ตั้งใจกลับเข้ามาเยี่ยมเยียน...เมืองเล็กๆสงบงามเหมือนเด็กหญิงแรกแย้มที่แสนคุ้นเคยในกาลก่อน..ดูเติบโตเป็นสาวสะพรั่งแปลกหน้าจนแทบไม่รู้จัก..เด็กหญิงสวยงาม..ย่อมเติบโตเป็นสาวแสนงาม..เมืองปาย..ที่เคยงดงาม..ยังคงงดงาม..แต่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา

ไม่ว่าเส้นทางเดินทางจะเริ่มต้นจากที่ใด อาจเป็นเมืองหลวงเช่นเมื่อครั้งยังใช้ชีวิตอยู่ที่นั่น..หรืออาจเป็นเชียงราย..เมืองเหนือสุดในประเทศที่กำลังใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบัน  หากในความรู้สึก..เส้นทางกลับบ้าน..คงเริ่มต้น ณ จุดเดิม..ทางหลวงหมายเลข 1095 แม่มาลัย-แม่ฮ่องสอน..

ปาย...หุบเขาแห่งความทรงจำ

เทือกเขาสลับซับซ้อนที่เสียดแทงยอดสู่ม่านหมอกและท้องฟ้ามัวซัวเบื้องบนยังยืนสงบคุ้นตา..หากแค่เพียงเริ่มเดินทางผ่านประตูบ้าน..ทุกอย่างกลับเริ่มแปลกเปลี่ยน

ปาย...หุบเขาแห่งความทรงจำ

ถนนสายหลักซึ่งเคยคับแคบได้รับการปรับปรุงให้กว้างขวางและปลอดภัยสำหรับรถรา ที่วิ่งสวนทางกันมากขึ้น รถประจำทางซึ่งเคยมีเพียงรถเมล์คันเล็กๆเพียง 2-3 เที่ยวต่อวัน กลับเพิ่มเติมขึ้นด้วยรถตู้ประจำทางที่วิ่งรับผู้คนให้เห็นทุกช่วงของเส้นทาง รถประจำทางบางคัน แม้จะมีขนาดไม่ใหญ่โตไปกว่าเดิม

เนื่องจากข้อจำกัดของเส้นทางที่เล็กแคบและคดเคี้ยวไปตามขอบเขา กลับกลายให้เห็นเป็นรถประจำทางปรับอากาศ บัดนี้ การเดินทางสู่เมืองปายช่างแสนสะดวกและไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป  ในความเป็นจริง เราไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ธรรมชาติ และสรรพสิ่งคงอยู่และไม่เปลี่ยนแปร เพื่อจะให้เราฝังจำอยู่กับความสุขใจเก่าๆ

ในความเป็นจริง เราไม่อาจเรียกร้องให้ผู้คนในชีวิตยังคงอยู่และไม่จากเราไป เพื่อให้เรายังคงมีคนที่เรารักรายล้อมชีวิตเฉกเช่นเดิมในความเป็นจริง บนเส้นทางชีวิตของคนทุกคน สรรพสิ่งได้เปลี่ยนแปรอยู่ทุกวัน และผู้คนในชีวิตอาจจากเราไปได้ทุกเมื่อเชื่อวัน  เพื่อมิให้ชีวิตกลายเป็นเรื่องโศกศัลย์เกินไป..

ปาย...หุบเขาแห่งความทรงจำ

เราควรจะทวนย้อนอดีตที่ผ่านไปด้วยใจที่เพียงพอ และมองปัจจุบันอย่างยอมรับ..และสร้างใจให้เบิกบาน..เพื่อจะเผชิญกับเวลานาทีแห่งอนาคตที่ยังมาไม่ถึง

 เพราะทุกสิ่งที่ผ่านไปในชีวิตของคนทุกคน..น่าจะมีความดีงามมากมายเคยเกิดขึ้น เฉกเช่นเมืองเล็กๆที่น่ารักเมืองนี้.. เมืองที่ก่อเกิดมาจากรากเหง้าของตนเอง ..และหล่อหลอมปลอมปนด้วยอารยธรรมต่างถิ่น..จนกระทั่งเติบโตเป็นตัวตนเต็มรูปแบบด้วยรูปลักษณ์ใหม่ๆ ที่ไม่เหมือนเมืองไหนๆในแผ่นดินเดียวกัน ..บนเส้นทางการเปลี่ยนแปรแต่ละช่วงสมัย เมืองแห่งนี้คงสร้างความงดงามให้เกิดขึ้นในใจของใครหลายคน

ปาย...หุบเขาแห่งความทรงจำ

ในเบื้องลึก..ใครหลายคนที่เคยรู้จัก เมืองปาย เมื่อครั้งอดีต..อาจจะไม่อยากให้ เมืองปาย เปลี่ยนแปลงไปมากกว่านี้..และอาจหวาดหวั่นเมื่อเห็นเมืองปายเปลี่ยนแปลงในวันนี้..ใครหลายคนอาจไม่อยากเห็นเมืองปายเติบโตขึ้นด้วยรีสอร์ทก่ออิฐถือปูนสวยสดงดงามเช่นเมืองท่องเที่ยวทั้งหลาย

อาจอยากให้ที่พักนักท่องเที่ยวยังคงเป็นกระท่อมไม้ไผ่เล็กๆกลางท้องทุ่งริมน้ำปายที่สามารถกลายเป็นบ้านร่วมกันของนักท่องเที่ยวจากต่างถิ่นต่างที่ อาจอยากให้ที่หาซื้ออาหารการกินของเรายังคงเป็นแค่ตลาดเล็กๆกลางเมืองที่แสนอบอุ่นด้วยมิตรภาพของชาวเมือง

มิใช่เพิ่มเติมขึ้นด้วยซุปเปอร์มาเก็ตรูปแบบดาษดื่นที่เราคุ้นเคยและใช้บริการอย่างคนแปลกหน้ากันอยู่ทุกวัน ดูจะโหดร้ายเกินไป..ที่เราปรารถนาจะเก็บซ่อนผู้คนและมุมเมืองนี้ไว้นอกกระแสโลกาภิวัตน์

ขณะที่เราได้บริโภคกระแสวัตถุนิยมดังกล่าวอย่างเต็มอิ่มและเมามัวกันมาเนิ่นนาน ความเปลี่ยนแปลงของเมืองปายในวันนี้..จึงไม่ใช่สิ่งสำคัญ..ในเมื่อความงดงามสงบยังมี ซุกซ่อนและจิตวิญญาณแห่งตัวตนดั้งเดิมยังมีให้เห็น

ปาย...หุบเขาแห่งความทรงจำ

  สำหรับผู้เขียน..ความเปลี่ยนแปลงของเมืองปายในวันนี้..จึงไม่มีอะไรต้องโศกเศร้า..ในเมื่อคุณอันใหญ่หลวงของเมืองนี้คือแผ่นดินที่ก่อเกิดและบรรจุสายธารแห่งมิตรภาพที่ยังหลั่งรินไม่ขาดสายอยู่ในใจระหว่างเพื่อนที่จากไปและเพื่อนที่ยังคงอยู่ ..

คนและเมืองต่างเติบโตและเปลี่ยนไปในรูปแบบที่ไม่แตกต่างกัน..รากเหง้าดั้งเดิมในคนๆหนึ่ง และอารยธรรมต่างถิ่นที่มีอยู่ในคนอีกคนหนึ่งได้มาพบกัน และพัฒนาหล่อหลอมกลายเป็นมิตรภาพที่งดงาม

ปาย...หุบเขาแห่งความทรงจำ

  ด้วยพื้นฐานความเป็นคนและความใฝ่ฝันที่คล้ายคลึงกัน กระทั่งเติบโตเต็มรูปแบบด้วยกาลเวลาและความปรารถนาดีที่มีให้แก่กันเสมอ..หากในชีวิตใคร..เคยค้นพบมิตรภาพที่แท้จริงระหว่างเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน..

แม้เพียงหนึ่งคนที่สามารถเอ่ยอ้างว่าคือ เพื่อน เราก็จะรู้ว่า..ในความเป็นเพื่อน.. ไม่เคยมีเส้นแบ่งแยกระหว่างเพศหรือวัย..และมิตรภาพแห่งเพื่อนจะงดงามและคงทนยาวนานอยู่ในหัวใจเสมอ..

ปาย สายน้ำ..ยังรินไหล... นานมาแล้ว..ริมน้ำปายมีเกสเฮาส์เพียงไม่กี่แห่ง..มันคืออาณาจักรอันเงียบสงบของนักท่องเที่ยวจากหลากหลายที่มา..ยามค่ำคืนในฤดูหนาว..กองไฟอบอุ่นในเกสเฮาส์แต่ละที่ส่องประกายเรืองรอง..ผู้คนที่นั่งล้อมรอบกองไฟ..เพียงแต่ใช้เวลาและสถานที่ร่วมกัน.. บางคราววงล้อมรอบกองไฟเงียบเชียบ เมื่อแต่ละคนเลือกเสพบรรยากาศรอบตัวในเป้าหมายที่แตกต่างกัน .. มันควรจะเป็นเช่นนั้น..ในเมื่อเวลานั้น..ธรรมชาติรอบตัวแต่ละอย่างชัดเจนจนทุกคนรู้สึกได้..สายลมเหน็บหนาวพัดผ่านเป็นระลอกไม่จบสิ้น..

ปาย...หุบเขาแห่งความทรงจำ

จันทร์แจ่มฟ้าเต็มดวงอยู่บนแผ่นฟ้าสีเงิน.. และส่องเงาสะท้อนแวววับอยู่เหนือผิวน้ำ..น้ำในลำธารรินไหลจ้อกๆ ให้ได้ยินชัดเจนตลอดคืน..หมอกขาวเคลื่อนผ่านภูเขาและไหลเรี่ยรินอยู่เหนือลำน้ำ ..จนกระทั่งในบางคืน..สามารถจะกล่าวได้ว่า หมอกกินเมือง วันนี้อาจเป็นเพราะปลายฤดูหนาว..ภาวะหมอกกินเมืองจึงไม่มีให้เห็น

  แต่สะพานไม้ไผ่เล็กๆที่เคยทอดข้ามไปยังทุ่งนาฝั่งตะวันออกของเมืองยังคงอยู่และหมอกขาวบางเบาที่ลอยตัวอ้อยอิ่งอยู่เหนือทิวเขายังคงให้ความรู้สึกเงียบสงบเหมือนที่เคยเป็น ..ในความเป็นจริง..กระท่อมไม้ไผ่ที่โผล่ผุดเรียงรายอยู่เต็มท้องทุ่งที่เคยเป็นที่นาปลูกข้าว ปลูกต้นหอมหรือกระเทียมของชาวบ้าน

 อาจทำลายแค่ภาพของทุ่งกว้างสุดตาจรดเชิงเขา.. และลบภาพวิถีชีวิตดั้งเดิมบางอย่างของชาวเมืองไปบ้าง..หากลึกลงไป.. ดูเหมือนนักท่องเที่ยวทุกคนจะยังปฏิบัติตนเป็นผู้เยี่ยมเยือนที่ดี..และมีคารวะต่อความเงียบสงบของเมืองอย่างน่านับถือ..

ปาย...หุบเขาแห่งความทรงจำ

  นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติที่เดินไปเดินมาอยู่บนถนนสายต่างๆกลางเมือง และที่พักอยู่ตามเกสเฮาส์ต่างๆ ทั่วเมืองยังคงใช้ช่วงเวลาพักผ่อนของตนอย่างเงียบๆและไม่รบกวนกัน..หากยังเป็นเช่นนี้ คาดหวังว่า ไม่ว่าเมืองปายจะเจริญเติบโตตามกระแสวัตถุนิยมมากขึ้นอีกแค่ไหน บางทีบรรยากาศการท่องเที่ยวที่ไม่เหมือนใครของเมืองนี้อาจจะยังคงอยู่ให้เราได้สัมผัสต่อไปอีกเนิ่นนาน

พิตะวัน...เรื่อง/ภาพ นุ บางบ่อ...ภาพ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง ให้รางวัลกับชีวิต

ออนไลน์วันที่ 18 มีนาคม 2551

Advertisement Replay Ad
สวนน้ำ Vana Nava เนรมิตธีม One Piece มาไว้ในสวนน้ำ สาวก One Piece ห้ามพลาด

สวนน้ำ Vana Nava เนรมิตธีม One Piece มาไว้ในสวนน้ำ สาวก One Piece ห้ามพลาด

เปิดจองขึ้นเขาช้างเผือกแล้ววันนี้!!! สายเดินป่าต้องห้ามพลาด

เปิดจองขึ้นเขาช้างเผือกแล้ววันนี้!!! สายเดินป่าต้องห้ามพลาด

ทะเลบัวแดง เที่ยววันธรรมดาไฉไลกว่าที่ใครๆ คิด

ทะเลบัวแดง เที่ยววันธรรมดาไฉไลกว่าที่ใครๆ คิด

บ้านแหลมนาว สุขสงบริมฝั่งอันดามัน

บ้านแหลมนาว สุขสงบริมฝั่งอันดามัน

5 สถานที่เคาท์ดาวน์ยอดฮิตในกรุงเทพฯ ที่จะทำให้คุณเข้าสู่ปีใหม่อย่างคึกคัก

5 สถานที่เคาท์ดาวน์ยอดฮิตในกรุงเทพฯ ที่จะทำให้คุณเข้าสู่ปีใหม่อย่างคึกคัก

5 ที่เที่ยว “เมืองปาย” ต้องห้ามพลาด ถ้าได้มาเยือน จ. แม่ฮ่องสอน

5 ที่เที่ยว “เมืองปาย” ต้องห้ามพลาด ถ้าได้มาเยือน จ. แม่ฮ่องสอน

รีวิวเที่ยว 3 ไร่ชาชื่อดังของเชียงรายภายใน 1 วัน

รีวิวเที่ยว 3 ไร่ชาชื่อดังของเชียงรายภายใน 1 วัน

เที่ยวเกาะ ล่องเล นอนโฮมสเตย์ ชมวิถีชุมชนคนใต้

เที่ยวเกาะ ล่องเล นอนโฮมสเตย์ ชมวิถีชุมชนคนใต้

เตรียมสัมผัสความมหัศจรรย์เมืองคริสต์มาสใน Winter Market Fest #5

เตรียมสัมผัสความมหัศจรรย์เมืองคริสต์มาสใน Winter Market Fest #5

1 ปี มีครั้งเดียว ไปเที่ยว Night at the Museum 2017 กัน

1 ปี มีครั้งเดียว ไปเที่ยว Night at the Museum 2017 กัน

เอาใจสายกินพร้อมเช็คดวงลุ้นกินฟรี! แบบโนสนเงินในกระเป๋าที่ THE เดือน OFดวง by Mercury Ville @Chidlom

เอาใจสายกินพร้อมเช็คดวงลุ้นกินฟรี! แบบโนสนเงินในกระเป๋าที่ THE เดือน OFดวง by Mercury Ville @Chidlom

พาเที่ยวงานเรือยอชท์หรู พร้อมล่องเรือสุดฟินที่ Ocean Marina Boat Show 2017

พาเที่ยวงานเรือยอชท์หรู พร้อมล่องเรือสุดฟินที่ Ocean Marina Boat Show 2017

กรุงเทพฯ ติดโผ 50 เมืองน่าเที่ยวแห่งปี 2018

กรุงเทพฯ ติดโผ 50 เมืองน่าเที่ยวแห่งปี 2018

ชม 3DMapping ตึก 60 ชั้น ครั้งแรกของเมืองไทย

ชม 3DMapping ตึก 60 ชั้น ครั้งแรกของเมืองไทย

"สวนซ่อนศิลป์" งานศิลปะที่ซ่อนตัวอยู่กลางป่าเขา

"สวนซ่อนศิลป์" งานศิลปะที่ซ่อนตัวอยู่กลางป่าเขา

5 เหตุผลที่ไม่ควรพลาด “เชียงใหม่ดีไซน์วีค 2017”

5 เหตุผลที่ไม่ควรพลาด “เชียงใหม่ดีไซน์วีค 2017”

ระวังของหายอย่างไร เมื่อนอนพัก “โฮสเทล”

ระวังของหายอย่างไร เมื่อนอนพัก “โฮสเทล”

7 เคล็ดลับจัดกระเป๋าเดินทางให้ง่ายและประหยัดพื้นที่

7 เคล็ดลับจัดกระเป๋าเดินทางให้ง่ายและประหยัดพื้นที่

9 ข้อที่ BACKPACKER ต้องรู้ เที่ยวอย่างไรให้งบไม่บาน

9 ข้อที่ BACKPACKER ต้องรู้ เที่ยวอย่างไรให้งบไม่บาน

เปิดแล้ววันนี้ไร่ Jim Thompson หนึ่งปีเปิดแค่เพียงเดือนเดียวเท่านั้น!!!

เปิดแล้ววันนี้ไร่ Jim Thompson หนึ่งปีเปิดแค่เพียงเดือนเดียวเท่านั้น!!!

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์