สถานที่จัดงาน "ประเพณีลอยกระทง 2560" ตามพื้นที่เอกลักษณ์

สถานที่จัดงาน "ประเพณีลอยกระทง 2560"  ตามพื้นที่เอกลักษณ์

สถานที่จัดงาน "ประเพณีลอยกระทง 2560" ตามพื้นที่เอกลักษณ์

สถานที่จัดงาน "ประเพณีลอยกระทง 2560

ในพื้นที่เอกลักษณ์ 5 พื้นที่ทั่วประเทศไทย

 

1. จังหวัด เชียงใหม่

งานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2560

หมายเหตุ  :    กำหนดการจัดกิจกรรมที่ดำเนินการอยู่ 

กิจกรรมต๋ามผางปะติ๊ดถวายเป็นพุทธบูชา

วันที่ : 2-5 พ.ย. 2560     

สถานที่ : ณ  ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์

ประเพณีการเทศน์มหาชาติ          

วันที่ : 2-5 พ.ย. 2560      

สถานที่ : ในวัดสำคัญต่างๆ 

การปล่อยกระทงสายสืบสานล้านนา    

วันที่ : 3 พ.ย. 2560        

สถานที่ : ณ บริเวณลำน้ำปิง

ประกวดขบวนแห่กระทงใหญ่

วันที่ : 4 พ.ย. 2560  

สถานที่ : ณ ข่วงประตูท่าแพ

การจุดพลุเฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ : 4 พ.ย. 2560

ปล่อยโคมไฟบริเวณสะพานนวรัฐ     

วันที่ : 3-4 พ.ย. 2560

สถานที่ : สะพานนวรัฐ     

 

2. จังหวัด สุโขทัย

งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2560

สถานที่จัดงาน : อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง 

หมายเหตุ  :   กำหนดการจัดกิจกรรมที่ดำเนินการอยู่        

1. การทดสอบระบบการแสดงประกอบแสง – เสียง (รอบสื่อมวลชน) ณ วัดมหาธาตุ

2. พิธีรับรุ่งอรุณแห่งความสุข ณ อุโบสถวัดตระพังเงิน 

- ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่พระสงฆ์ 9 รูป

- พระสงฆ์เจริญพระพุธมนต์ เจริญชัยมงคลคาถา ประพรมน้ำพระพุธมนต์

3. พิธีบวงสรวงบุรพกษัตริย์สุโขทัยทุกพระองค์ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

- รำบวงสรวง

- สวดสรภัญญะ

4. การประกวดกระทงเล็ก พนมหมาก และพนมดอกไม้ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

5. การแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ ณ ลานโพธิ์ หลังวัดชนะสงคราม

6. ลานเทศน์ ลานธรรม (เทศน์มหาชาติ) ณ ลานโพธิ์ หลังวัดชนะสงคราม

7. พิธีเปิดงานประเพณี เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2560 ณ  เวทีบริเวณวัดชนะสงคราม

8. ขบวนแห่กระทงเล็ก โคมชัก – โคมแขวน พนมหมาก พนมดอกไม้ และ กระทงใหญ่ ขบวนแห่วัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตของชาวท้องถิ่นและวันเพ็ญเดือน 12

9. การแสดงหมู่บ้านวิถีไทยและตลาดปสาน ตลาดโบราณสมัยกรุงสุโขทัย และแสดงกีฬาพื้นบ้าน การแสดงกระบี่กระบอง การสาธิตมวยคาดเชือก ณ บริเวณศาลาสี่หลัง

10. การแสดงดนตรีไทย ณ บริเวณวัดชนะสงคราม

11. กิจกรรมข้าวขวัญเล่นไป ณ บริเวณหน้าวัดมหาธาตุ

12. การประกวดโคมชักโคมแขวน ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

13. การแสดงแสงเสียง Light & Sound ชุดใหญ่ เรื่อง “ความรุ่งเรืองของนครสุโขทัย” (Light and Sound Performance “The Glorious of Sukhothai Kingdom) ในวันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งจัดทั้งหมด 6 รอบการแสดง

 

3. จังหวัด ตาก

ลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง ประจำปี  2560 

ระหว่างวันที่ 3-7 พฤศจิกายน 2560

สถานที่จัดงาน : ณ บริเวณริมสายธารลานกระทงสาย เชิงสะพานสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี อำเภอเมือง จังหวัดตาก

หมายเหตุ  :  กำหนดการจัดกิจกรรมที่ดำเนินการอยู่   ได้แก่

1. ขบวนแห่ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9)

2. ขบวนแห่อันเชิญพระประทีป และกระทงพระราชทานฯ 8 พระองค์

3. ขบวนแห่สายกระทงและขบวนแห่การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน

4. พิธีเปิดพร้อมการแสดงอันวิจิตรงดงาม

5. กิจกรรมและการแสดงประกอบการลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง

6. กิจกรรมดินเนอร์กระทงสาย

7. กิจกรรมลานครัวกระทงสาย

8. กิจกรรสวนคนเดินกาดกระทงสาย

9. ประกวดภาพถ่ายงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง

10. กิจกรรมอบรมมัคคุเทศก์น้อย

11. กิจกรรมลานภูมิปัญญากระทงสาย/ของฝากกระทงสาย

12. จำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

 

4. จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 

วันศุกร์ที่ 3 พ.ย. 2560

สถานที่จัดงานภายในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา บริเวณ ๔ มุมเมือง ได้แก่ 

1. บริเวณหน้าพระราชวังจันทรเกษม

2. ใต้สะพานปรีดีธำรง

3. เจดีย์พระศรีสุริโยทัย

4. ป้อมเพชร

ส่วนสถานที่ลอยกระทงนอกเกาะเมือง

1. ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

2. ทุ่งภูเขาทอง

หมายเหตุ  :  กำหนดการจัดกิจกรรมที่ดำเนินการอยู่   ได้แก่

- การประกวดนางนพมาศ

- การประกวดโคมแขวน

- การประกวดกระทงเล็ก

- การประกวดหนูน้อยนพมาศ

- การประกวดการร้องเพลงลูกทุ่ง

- การแสดงทางวัฒนธรรม

- การแสดงสินค้าหนึ่งต้าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และกิจกรรมอื่น ๆ

 

5. จังหวัด สมุทรสงคราม

งานประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง ประจำปี 2560

สถานที่จัดงาน : อุทยาน ร.2 และวัดภุมรินทร์กุฎีทอง อำเภออัมพวา

หมายเหตุ  :  กำหนดการจัดกิจกรรมที่ดำเนินการอยู่   ได้แก่

- การลอยกระทงกาบกล้วยกว่า 200,000 ใบ

- ประกวดกระทง

- ประกวดเรือไฟสวยงาม

- ประกวดนางนพมาศแม่ลูกกิจกรรมวัฒนธรรมพื้นบ้าน

- ชมการลอยกระทงกาบกล้วยกว่าสองแสนใบ

- การประกวดนางนพมาศ

- การประกวดกระทง

- สาธิตการทำกระทงกาบกล้วย

- การแทงหยวก

- การพับใบเตย

- การสานทางมะพร้าว


สัมผัสกับความมหัศจรรย์ สีสันแห่งสายน้ำแม่กลอง

สถานที่จัดงาน : ณ วัดภุมรินทร์กุฎีทอง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

 

อ่านสถานที่จัดงานลอยกระทง 2560 ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

>> รวม 9 สถานที่จัดงานลอยกระทงสุดยิ่งใหญ่จากทั่วประเทศ ประจำปี 2560

>> รวม 10 สถานที่จัดงานลอยกระทงน่าไป ในกรุงเทพ ประจำปี 2560

>> ร่วมสืบสานวัฒนธรรม รวมสถานที่จัดงานลอยกระทงในมหาวิทยาลัย

 

อ่านเพิ่มเติม : สอนทำกระทงโดย Sanook Guru

Advertisement Replay Ad

ขอขอบคุณ

ข้อมูล : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

"บอลลูน เฟียสต้า 2018" ณ สิงห์ปาร์ค เชียงราย ยิ่งใหญ่สมคำร่ำลือ

"บอลลูน เฟียสต้า 2018" ณ สิงห์ปาร์ค เชียงราย ยิ่งใหญ่สมคำร่ำลือ

แสงเหนือแห่ง "หาดเจ้าหลาว" เกิดขึ้นได้อย่างไรมาดูกัน!

แสงเหนือแห่ง "หาดเจ้าหลาว" เกิดขึ้นได้อย่างไรมาดูกัน!

4 ดอยเปิดใหม่ ถ่ายรูปสวยทุกมุมไม่ติดคนให้เสียอารมณ์แน่นอน

4 ดอยเปิดใหม่ ถ่ายรูปสวยทุกมุมไม่ติดคนให้เสียอารมณ์แน่นอน

ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด บ่อน้ำผุดใสที่สุดในประเทศไทย สิ่งมหัศจรรย์จากธรรมชาติ  จ.สุราษฏร์ธานี

ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด บ่อน้ำผุดใสที่สุดในประเทศไทย สิ่งมหัศจรรย์จากธรรมชาติ จ.สุราษฏร์ธานี

สะพานทุ่งนามุ้ย ที่เที่ยวใหม่วิวทุ่งนาที่มาแรงที่สุดในตอนนี้

สะพานทุ่งนามุ้ย ที่เที่ยวใหม่วิวทุ่งนาที่มาแรงที่สุดในตอนนี้

ยิ่งใหญ่เหนือคำบรรยาย โขนกลางแปลงครั้งแรกในจังหวัดเชียงราย ตอน “พระรามราชา” ที่สิงห์ปาร์ค

ยิ่งใหญ่เหนือคำบรรยาย โขนกลางแปลงครั้งแรกในจังหวัดเชียงราย ตอน “พระรามราชา” ที่สิงห์ปาร์ค

ถ้าเข้าทุ่งใหญ่นเรศวรไม่ได้ จะไปไหนดี?

ถ้าเข้าทุ่งใหญ่นเรศวรไม่ได้ จะไปไหนดี?

5 วิธีเช็คอินฝ่าแถวคิวสนามบินเพื่อไปขึ้นเครื่องให้ทันเวลา

5 วิธีเช็คอินฝ่าแถวคิวสนามบินเพื่อไปขึ้นเครื่องให้ทันเวลา

5 สถานที่ท่องเที่ยวศักดิ์สิทธิ์ให้โชคในเมืองไทย

5 สถานที่ท่องเที่ยวศักดิ์สิทธิ์ให้โชคในเมืองไทย

ซาฟารีปาร์ค กาญจนบุรี สวนสัตว์เปิดที่สมบูรณ์แบบที่สุดในประเทศไทย

ซาฟารีปาร์ค กาญจนบุรี สวนสัตว์เปิดที่สมบูรณ์แบบที่สุดในประเทศไทย

ลัดเลาะบ้านเชียงเมืองมรดกโลก

ลัดเลาะบ้านเชียงเมืองมรดกโลก

ร่วมฉลองเทศกาลตรุษจีนมหามงคล  The Great Chinese New Year 2018 "The World of  Blessing"

ร่วมฉลองเทศกาลตรุษจีนมหามงคล The Great Chinese New Year 2018 "The World of Blessing"

รวม 5 เกาะทะเลพม่า มหัศจรรย์น้ำใสที่รอทุกคนไปสัมผัส

รวม 5 เกาะทะเลพม่า มหัศจรรย์น้ำใสที่รอทุกคนไปสัมผัส

เปิด Unseen แห่งใหม่! มุลาอิ ขุนเขาสีทองแห่งบ้านวาเล่ย์ใหม่ ชายแดนตาก

เปิด Unseen แห่งใหม่! มุลาอิ ขุนเขาสีทองแห่งบ้านวาเล่ย์ใหม่ ชายแดนตาก

ชมพญาครุฑองค์ใหญ่หนึ่งเดียวในประเทศไทย ณ วัดประยงค์กิตติวนาราม

ชมพญาครุฑองค์ใหญ่หนึ่งเดียวในประเทศไทย ณ วัดประยงค์กิตติวนาราม

14 – 18  ก.พ. ฉลองความรักเทศกาลตรุษจีน “อั่งเปา LOVE ” ที่ดรีมเวิลด์

14 – 18 ก.พ. ฉลองความรักเทศกาลตรุษจีน “อั่งเปา LOVE ” ที่ดรีมเวิลด์

งาน "Gourmet Foodie Fest 2018 : California Summer Feast”

งาน "Gourmet Foodie Fest 2018 : California Summer Feast”

10 วิธีเที่ยวป่าให้เป็นมิตรกับธรรมชาติมากที่สุด

10 วิธีเที่ยวป่าให้เป็นมิตรกับธรรมชาติมากที่สุด

10 ที่พักเกาะล้าน ยื่นออกไปในทะเล ชมวิวสุดอลังการจากห้องนอน

10 ที่พักเกาะล้าน ยื่นออกไปในทะเล ชมวิวสุดอลังการจากห้องนอน

5 จุดเช็คอินยอดฮิตไหว้เจ้ารับเทศกาลตรุษจีน ปี 2561

5 จุดเช็คอินยอดฮิตไหว้เจ้ารับเทศกาลตรุษจีน ปี 2561

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์