สถานที่จัดงาน "ประเพณีลอยกระทง 2560" ตามพื้นที่เอกลักษณ์

สถานที่จัดงาน "ประเพณีลอยกระทง 2560"  ตามพื้นที่เอกลักษณ์

สถานที่จัดงาน "ประเพณีลอยกระทง 2560" ตามพื้นที่เอกลักษณ์

สถานที่จัดงาน "ประเพณีลอยกระทง 2560

ในพื้นที่เอกลักษณ์ 5 พื้นที่ทั่วประเทศไทย

 

1. จังหวัด เชียงใหม่

งานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2560

หมายเหตุ  :    กำหนดการจัดกิจกรรมที่ดำเนินการอยู่ 

กิจกรรมต๋ามผางปะติ๊ดถวายเป็นพุทธบูชา

วันที่ : 2-5 พ.ย. 2560     

สถานที่ : ณ  ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์

ประเพณีการเทศน์มหาชาติ          

วันที่ : 2-5 พ.ย. 2560      

สถานที่ : ในวัดสำคัญต่างๆ 

การปล่อยกระทงสายสืบสานล้านนา    

วันที่ : 3 พ.ย. 2560        

สถานที่ : ณ บริเวณลำน้ำปิง

ประกวดขบวนแห่กระทงใหญ่

วันที่ : 4 พ.ย. 2560  

สถานที่ : ณ ข่วงประตูท่าแพ

การจุดพลุเฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ : 4 พ.ย. 2560

ปล่อยโคมไฟบริเวณสะพานนวรัฐ     

วันที่ : 3-4 พ.ย. 2560

สถานที่ : สะพานนวรัฐ     

 

2. จังหวัด สุโขทัย

งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2560

สถานที่จัดงาน : อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง 

หมายเหตุ  :   กำหนดการจัดกิจกรรมที่ดำเนินการอยู่        

1. การทดสอบระบบการแสดงประกอบแสง – เสียง (รอบสื่อมวลชน) ณ วัดมหาธาตุ

2. พิธีรับรุ่งอรุณแห่งความสุข ณ อุโบสถวัดตระพังเงิน 

- ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่พระสงฆ์ 9 รูป

- พระสงฆ์เจริญพระพุธมนต์ เจริญชัยมงคลคาถา ประพรมน้ำพระพุธมนต์

3. พิธีบวงสรวงบุรพกษัตริย์สุโขทัยทุกพระองค์ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

- รำบวงสรวง

- สวดสรภัญญะ

4. การประกวดกระทงเล็ก พนมหมาก และพนมดอกไม้ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

5. การแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ ณ ลานโพธิ์ หลังวัดชนะสงคราม

6. ลานเทศน์ ลานธรรม (เทศน์มหาชาติ) ณ ลานโพธิ์ หลังวัดชนะสงคราม

7. พิธีเปิดงานประเพณี เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2560 ณ  เวทีบริเวณวัดชนะสงคราม

8. ขบวนแห่กระทงเล็ก โคมชัก – โคมแขวน พนมหมาก พนมดอกไม้ และ กระทงใหญ่ ขบวนแห่วัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตของชาวท้องถิ่นและวันเพ็ญเดือน 12

9. การแสดงหมู่บ้านวิถีไทยและตลาดปสาน ตลาดโบราณสมัยกรุงสุโขทัย และแสดงกีฬาพื้นบ้าน การแสดงกระบี่กระบอง การสาธิตมวยคาดเชือก ณ บริเวณศาลาสี่หลัง

10. การแสดงดนตรีไทย ณ บริเวณวัดชนะสงคราม

11. กิจกรรมข้าวขวัญเล่นไป ณ บริเวณหน้าวัดมหาธาตุ

12. การประกวดโคมชักโคมแขวน ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

13. การแสดงแสงเสียง Light & Sound ชุดใหญ่ เรื่อง “ความรุ่งเรืองของนครสุโขทัย” (Light and Sound Performance “The Glorious of Sukhothai Kingdom) ในวันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งจัดทั้งหมด 6 รอบการแสดง

 

3. จังหวัด ตาก

ลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง ประจำปี  2560 

ระหว่างวันที่ 3-7 พฤศจิกายน 2560

สถานที่จัดงาน : ณ บริเวณริมสายธารลานกระทงสาย เชิงสะพานสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี อำเภอเมือง จังหวัดตาก

หมายเหตุ  :  กำหนดการจัดกิจกรรมที่ดำเนินการอยู่   ได้แก่

1. ขบวนแห่ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9)

2. ขบวนแห่อันเชิญพระประทีป และกระทงพระราชทานฯ 8 พระองค์

3. ขบวนแห่สายกระทงและขบวนแห่การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน

4. พิธีเปิดพร้อมการแสดงอันวิจิตรงดงาม

5. กิจกรรมและการแสดงประกอบการลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง

6. กิจกรรมดินเนอร์กระทงสาย

7. กิจกรรมลานครัวกระทงสาย

8. กิจกรรสวนคนเดินกาดกระทงสาย

9. ประกวดภาพถ่ายงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง

10. กิจกรรมอบรมมัคคุเทศก์น้อย

11. กิจกรรมลานภูมิปัญญากระทงสาย/ของฝากกระทงสาย

12. จำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

 

4. จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 

วันศุกร์ที่ 3 พ.ย. 2560

สถานที่จัดงานภายในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา บริเวณ ๔ มุมเมือง ได้แก่ 

1. บริเวณหน้าพระราชวังจันทรเกษม

2. ใต้สะพานปรีดีธำรง

3. เจดีย์พระศรีสุริโยทัย

4. ป้อมเพชร

ส่วนสถานที่ลอยกระทงนอกเกาะเมือง

1. ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

2. ทุ่งภูเขาทอง

หมายเหตุ  :  กำหนดการจัดกิจกรรมที่ดำเนินการอยู่   ได้แก่

- การประกวดนางนพมาศ

- การประกวดโคมแขวน

- การประกวดกระทงเล็ก

- การประกวดหนูน้อยนพมาศ

- การประกวดการร้องเพลงลูกทุ่ง

- การแสดงทางวัฒนธรรม

- การแสดงสินค้าหนึ่งต้าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และกิจกรรมอื่น ๆ

 

5. จังหวัด สมุทรสงคราม

งานประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง ประจำปี 2560

สถานที่จัดงาน : อุทยาน ร.2 และวัดภุมรินทร์กุฎีทอง อำเภออัมพวา

หมายเหตุ  :  กำหนดการจัดกิจกรรมที่ดำเนินการอยู่   ได้แก่

- การลอยกระทงกาบกล้วยกว่า 200,000 ใบ

- ประกวดกระทง

- ประกวดเรือไฟสวยงาม

- ประกวดนางนพมาศแม่ลูกกิจกรรมวัฒนธรรมพื้นบ้าน

- ชมการลอยกระทงกาบกล้วยกว่าสองแสนใบ

- การประกวดนางนพมาศ

- การประกวดกระทง

- สาธิตการทำกระทงกาบกล้วย

- การแทงหยวก

- การพับใบเตย

- การสานทางมะพร้าว


สัมผัสกับความมหัศจรรย์ สีสันแห่งสายน้ำแม่กลอง

สถานที่จัดงาน : ณ วัดภุมรินทร์กุฎีทอง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

 

อ่านสถานที่จัดงานลอยกระทง 2560 ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

>> รวม 9 สถานที่จัดงานลอยกระทงสุดยิ่งใหญ่จากทั่วประเทศ ประจำปี 2560

>> รวม 10 สถานที่จัดงานลอยกระทงน่าไป ในกรุงเทพ ประจำปี 2560

>> ร่วมสืบสานวัฒนธรรม รวมสถานที่จัดงานลอยกระทงในมหาวิทยาลัย

 

อ่านเพิ่มเติม : สอนทำกระทงโดย Sanook Guru

Advertisement Replay Ad

ขอขอบคุณ

ข้อมูล : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

สวนน้ำ Vana Nava เนรมิตธีม One Piece มาไว้ในสวนน้ำ สาวก One Piece ห้ามพลาด

สวนน้ำ Vana Nava เนรมิตธีม One Piece มาไว้ในสวนน้ำ สาวก One Piece ห้ามพลาด

เปิดจองขึ้นเขาช้างเผือกแล้ววันนี้!!! สายเดินป่าต้องห้ามพลาด

เปิดจองขึ้นเขาช้างเผือกแล้ววันนี้!!! สายเดินป่าต้องห้ามพลาด

ทะเลบัวแดง เที่ยววันธรรมดาไฉไลกว่าที่ใครๆ คิด

ทะเลบัวแดง เที่ยววันธรรมดาไฉไลกว่าที่ใครๆ คิด

บ้านแหลมนาว สุขสงบริมฝั่งอันดามัน

บ้านแหลมนาว สุขสงบริมฝั่งอันดามัน

5 สถานที่เคาท์ดาวน์ยอดฮิตในกรุงเทพฯ ที่จะทำให้คุณเข้าสู่ปีใหม่อย่างคึกคัก

5 สถานที่เคาท์ดาวน์ยอดฮิตในกรุงเทพฯ ที่จะทำให้คุณเข้าสู่ปีใหม่อย่างคึกคัก

5 ที่เที่ยว “เมืองปาย” ต้องห้ามพลาด ถ้าได้มาเยือน จ. แม่ฮ่องสอน

5 ที่เที่ยว “เมืองปาย” ต้องห้ามพลาด ถ้าได้มาเยือน จ. แม่ฮ่องสอน

รีวิวเที่ยว 3 ไร่ชาชื่อดังของเชียงรายภายใน 1 วัน

รีวิวเที่ยว 3 ไร่ชาชื่อดังของเชียงรายภายใน 1 วัน

เที่ยวเกาะ ล่องเล นอนโฮมสเตย์ ชมวิถีชุมชนคนใต้

เที่ยวเกาะ ล่องเล นอนโฮมสเตย์ ชมวิถีชุมชนคนใต้

เตรียมสัมผัสความมหัศจรรย์เมืองคริสต์มาสใน Winter Market Fest #5

เตรียมสัมผัสความมหัศจรรย์เมืองคริสต์มาสใน Winter Market Fest #5

1 ปี มีครั้งเดียว ไปเที่ยว Night at the Museum 2017 กัน

1 ปี มีครั้งเดียว ไปเที่ยว Night at the Museum 2017 กัน

เอาใจสายกินพร้อมเช็คดวงลุ้นกินฟรี! แบบโนสนเงินในกระเป๋าที่ THE เดือน OFดวง by Mercury Ville @Chidlom

เอาใจสายกินพร้อมเช็คดวงลุ้นกินฟรี! แบบโนสนเงินในกระเป๋าที่ THE เดือน OFดวง by Mercury Ville @Chidlom

พาเที่ยวงานเรือยอชท์หรู พร้อมล่องเรือสุดฟินที่ Ocean Marina Boat Show 2017

พาเที่ยวงานเรือยอชท์หรู พร้อมล่องเรือสุดฟินที่ Ocean Marina Boat Show 2017

กรุงเทพฯ ติดโผ 50 เมืองน่าเที่ยวแห่งปี 2018

กรุงเทพฯ ติดโผ 50 เมืองน่าเที่ยวแห่งปี 2018

ชม 3DMapping ตึก 60 ชั้น ครั้งแรกของเมืองไทย

ชม 3DMapping ตึก 60 ชั้น ครั้งแรกของเมืองไทย

"สวนซ่อนศิลป์" งานศิลปะที่ซ่อนตัวอยู่กลางป่าเขา

"สวนซ่อนศิลป์" งานศิลปะที่ซ่อนตัวอยู่กลางป่าเขา

5 เหตุผลที่ไม่ควรพลาด “เชียงใหม่ดีไซน์วีค 2017”

5 เหตุผลที่ไม่ควรพลาด “เชียงใหม่ดีไซน์วีค 2017”

ระวังของหายอย่างไร เมื่อนอนพัก “โฮสเทล”

ระวังของหายอย่างไร เมื่อนอนพัก “โฮสเทล”

7 เคล็ดลับจัดกระเป๋าเดินทางให้ง่ายและประหยัดพื้นที่

7 เคล็ดลับจัดกระเป๋าเดินทางให้ง่ายและประหยัดพื้นที่

9 ข้อที่ BACKPACKER ต้องรู้ เที่ยวอย่างไรให้งบไม่บาน

9 ข้อที่ BACKPACKER ต้องรู้ เที่ยวอย่างไรให้งบไม่บาน

เปิดแล้ววันนี้ไร่ Jim Thompson หนึ่งปีเปิดแค่เพียงเดือนเดียวเท่านั้น!!!

เปิดแล้ววันนี้ไร่ Jim Thompson หนึ่งปีเปิดแค่เพียงเดือนเดียวเท่านั้น!!!

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์