แท็ก

เที่ยวทั่วไทย

ถนน ตะนาว

ถนน ตะนาว

เปิดสะพานพระราม ๕

เปิดสะพานพระราม ๕

<b><font color="#FF0000">โครงการสะพาน พระราม ๕ จังหวัดนนทบุรี จะเปิดให้ใช้อย่างไม่เป็นทาง การ ในวันที่ ๑๒ พฤษภาคมนี้</b></font> อีกหนึ่งโครงการสำหรับ การเชื่อมเส้นทางระหว่างธนบุรี และ กรุงเทพฯ

มหกรรมนิยมไทย

มหกรรมนิยมไทย

<b><font color="#FF0000">เวทีการเชื่อมโยงของผู้ผลิต สินค้าและบริการไทย ให้ได้พบกับผู้บริโภค และ ส่งเสริมสินค้าจากภูมิปัญญา ท้องถิ่นของภาครัฐและ เอกชน ๒๔ พฤษภาคม - ๒ มิถุนายน</b></font> อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี

ดนตรีในสวน

ดนตรีในสวน

<b><font color="#FF0000">มหกรรมดนตรีในสวน ตอน ดนตรี สัญจรในสวน ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ </b></font> ระหว่างวันที่ ๑๗ มีนาคม ถึง วันที่ ๑๘ พฤษภาคมนี้ ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ ๒๐.๐๐ น.

งานเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหามหาราชินี

งานเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหามหาราชินี

<b><font color="#FF0000">นอกจากจะถือเอาวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี</b></font> เป็นวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระบรม ราชินีนาถแล้วยังถือเป็นวันแม่ แห่งชาติอีก ด้วย

ถนนดินสอ

ถนนดินสอ

วัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม ตอน พระพุทธไสยาสน์

วัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม ตอน พระพุทธไสยาสน์

พระพุทธไสยาสน์ พระนอนที่โด่งดังไปทั่วโลก กับตำนานขององค์พระที่สว่างสุกสกาวมาตราบจนวันนี้

บินเดี่ยวพาไปฟัง Bohemian Raphsody ที่ Ad Maker

บินเดี่ยวพาไปฟัง Bohemian Raphsody ที่ Ad Maker

<b><font color="#3399FF">หลายคนรู้จักเพลงนี้แต่ มีไม่กี่คน ที่จะเล่นได้ถึงความเป็น Queen</font></b>บางครั้งความจริง ในชีวิตอาจ เจ็บปวดเกินยอมรับ แต่สุดท้าย ยังดีกว่าอยู่แบบ หลอกตัวเอง

เที่ยวชมสะพานพระราม 8   และกิจกรรมเดินวิ่ง

เที่ยวชมสะพานพระราม 8 และกิจกรรมเดินวิ่ง

<b><font color="#FF0000">ส่วนหนึ่งในโครง การจตุรทิศ ตะวันตก -ตะวันออกเพื่อแก้ ไขปัญหาจราจร เปิดให้ใช้ 7 พ.ค.</b></font>แต่ 6 พ.ค. นี้ขอเชิญเที่ยวชม ทัศนียภาพอันน่าตื่นตากันก่อน

น้ำพุประกอบดนตรี

น้ำพุประกอบดนตรี

<b><font color="#FF0000">การแสดงน้ำพุประกอบดนตรี ครั้งแรก ในประเทศไทย</b></font> กล่าวถึง วิถีชีวิตของผู้คน เหตุการณ์ บ้านเมืองในแต่ละยุคสมัย ผ่านบทเพลงและการแสดง จากศิลปินชั้นนำ

โรงละครแห่งชาติ ตอน พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว

โรงละครแห่งชาติ ตอน พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว

อนุสรณ์สถาน แด่องค์กษัตริย์ไทย ศาสตร์ และ ศิลป์ ขององค์ พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว