แท็ก

เขาจีนแล

เที่ยวทุ่งทานตะวันบาน 2 จังหวัด ชมแหล่งพลังงานแสงอาทิตย์ใหญ่ที่สุดใลก

เที่ยวทุ่งทานตะวันบาน 2 จังหวัด ชมแหล่งพลังงานแสงอาทิตย์ใหญ่ที่สุดใลก

ต้อนรับนักท่องเที่ยวให้ไปเยือนและถ่ายรูปที่ระลึกในช่วงปลายปี