แท็ก

เกาะตะรุเตา

8 เกาะดีต่อใจ...สัมผัสได้เมื่อมาที่ "เกาะหลีเป๊ะ"

8 เกาะดีต่อใจ...สัมผัสได้เมื่อมาที่ "เกาะหลีเป๊ะ"

เกาะทั้ง 8 เกาะบริเวณเกาะหลีเป๊ะ สัมผัสกับความสวยงาม น้ำทะเลใส จุดดำน้ำ สัมผัสโลกใต้น้ำที่อุดมสมบูรณ์ จะมีเกาะอะไรบ้างเรามาดูกันดีกว่า