แท็ก

ข้อมูลประเทศทั่วโลก

เตรียมให้พร้อม ก่อนเดินทางสู่ คูเวต

เตรียมให้พร้อม ก่อนเดินทางสู่ คูเวต

คูเวต ถือได้ว่ามีกฎระเบียบ ข้อห้าม และพึงระวังมากมาย นักท่องเที่ยวจึงควรศึกษาข้อมูลก่อนเดินทาง

อิตาลี โรม

อิตาลี โรม

มีคนเคยกล่าวไว้ว่าการมาชมโบราณสถานในกรุงโรมให้ได้อรรถรสจะต้องมองสิ่งเหล่านั้นด้วยความคิดและจิตนาการมิใช่เพียงดวงตาหาไม่