ค้นหาเรื่องท่องเที่ยว
RSS RSS
ภาพเด็ดวันนี้
เก็บตกมาฝาก
แพ็คเกจทัวร์
สนุก! คาราวาน
เรื่องของคนชอบเที่ยว
เที่ยวไปกินไป
ที่พักประทับใจ
ดูนก, ผีเสื้อ
ถามทาง
รีสอร์ท & สปา ทั่วไทย
อุปกรณ์ท่องเที่ยว
ผลัดกันไปชิม
ทริปเด็ดห้ามพลาด
ภาคเหนือ
ภาคกลาง
ภาคอีสาน
ภาคตะวันออก
ภาคใต้
ร้านอาหาร
ท่องราตรี
สองเท้าพาเดิน
เทศกาลงานเมือง
ช๊อปปิ้ง
เที่ยวผจญภัย
เที่ยวทะเล-ดำน้ำ
จักรยานเสือภูเขา
เที่ยวอนุรักษ์
ราคาทัวร์ทั่วไทย
วอลล์เปเปอร์
สายด่วนท่องเที่ยว
รวมเว็บท่องเที่ยว
เรื่องจากทางบ้าน
ข่าวท่องเที่ยว
บล็อค ท่องเที่ยว
เรื่องท่องเที่ยวต่างแดน
จองที่พักทั่วโลก จองที่พักทั่วโลก
คู่มือท่องเที่ยวทั่วโลกคู่มือท่องเที่ยวทั่วโลก
helper end
ท่องเที่ยว > สุราษฏร์ธานี
สุราษฏร์ธานี

การเดินทาง ที่พัก ร้านอาหาร แผนที่


คำขวัญ :

" เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ "

ประวัติ :

สุราษฎร์ธานี เมืองแห่งคนดี ศูนย์กลางอาณาจักรศรีวิชัย เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดในภาคใต้ เป็นเมืองเก่าแก่
มีหลักฐานว่าในพุทธศตรรษที่ 13 รวมอยู่กับอาณาจักรศรีวิชัย เมื่ออาณาจักรนี้เสื่อมลงจึงแยกออกเป็น 3 เมือง คือ เมืองไชยา เมืองท่าทอง และเมืองคีรีรัฐ ขึ้นต่อเมืองนครศรีธรรมราช ต่อมาในรัชสมัยของพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดฯ ให้ย้ายเมืองท่าทองมาตั้งที่บ้านดอน และยกฐานะเป็นเมืองจัตวาขึ้นตรงต่อกรุงเทพฯ พระราชทานนามว่า เมืองกาญจนดิษฐ์
ครั้งเมื่อมีการปกครองแบบมณฑล ได้รวมเมืองทั้งสามเป็นเมืองเดียวกันเรียกว่า เมืองไชยา ต่อมา พ.ศ.2458 รัชกาลที่ 6
โปรดฯให้เปลี่ยนชื่อเมืองไชยามาเป็นเมืองสุราษฎร์ธานี แปลว่า เมืองแห่งคนดี ศูนย์กลางอาณาจักรศรีวิชัย เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดในภาคใต้ 

อาณาเขต :

ทิศเหนือ ติดกับอาณาเขตจังหวัดชุมพร และระนอง 
ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดนครศรีธรรมราช และกระบี่ 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดพังงา และระนอง 
ทิศตะวันออก ติดกับ อ่าวไทย และจังหวัดนครศรีธรรมราช

ห่างจากกรุงเทพฯ ๖๘๕ กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมด ๑๒,๘๙๑ ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศทางทิศตะวันตกเป็นที่ราบสูง มีภูเขาซับซ้อน ป่าไม้มีค่า ตอนกลางและริมทะเลเป็นที่ราบ ในทะเลมีเกาะมากมาย มีแม่น้ำสำคัญ ๒ สาย คือ แม่น้ำตาปี และแม่น้ำพุมดวง

การปกครองแบ่งเป็น ๑๘ อำเภอ กับ ๑ กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอบ้านนาสาร อำเภอบ้านตาขุน อำเภอไชยา อำเภอดอนสัก อำเภอกาญจนดิษฐ์ อำเภอเคียนซา อำเภอคีรีรัฐนิคม อำเภอเกาะพะงัน อำเภอเกาะสมุย อำเภอพนม อำเภอพระแสง อำเภอพุนพิน อำเภอท่าชนะ อำเภอท่าฉาง อำเภอเวียงสระ อำเภอบ้านนาเดิม อำเภอชัยบุรี และกิ่งอำเภอวิภาวดี ครับ

แหล่งท่องเที่ยว :

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอเมือง
บึงขุนทะเล วนอุทยานเขาท่าเพชร ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขา ปากน้ำตาปี

แหล่งท่องเที่ยวภอกาญจนดิษฐ์
ศูนย์ฝึกลิงบ้านคลองไทร สถานฝึกลิงหรือโรงเรียนฝึกลิง

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอดอนสัก
วังหิน วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ ท่าเรือเฟอร์รี่

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอไชยา
หมู่บ้านพุมเรียงและแหลมโพธิ์ วัดหลง วัดรัตนารามหรือวัดแก้ว พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไชยา
วัดบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร สวนรุกขชาติเขาพุทธทอง สวนโมกขพลาราม  

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอพนม
ตั้งน้ำ บ่อน้ำร้อน วัดถ้ำสิงขร น้ำตกธารทิพย์
น้ำตกแม่ยาย น้ำตกสิบเอ็ดชั้น น้ำตกธารสวรรค์ น้ำตกโตนไทร
น้ำตกโตนกลอย น้ำตกวิ่งหิน น้ำตกเจ้าหญิง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหนองทุ่งทอง
อุทยานแห่งชาติเขาสก  

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอนาสาร
บ่อน้ำพุร้อน อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอเกาะสมุย
ศูนย์ลิงสมุย สนามชนควาย สวนผีเสื้อสมุย หินตาหินยาย
พระพุทธบาทเขาเล่ เจดีย์แหลมสอ พระธาตุหินงู พระพุทธรูปใหญ่
เกาะท้ายเพลาและเกาะวัวกันตัง เกาะสามเส้า เกาะวัวตาหลับ เกาะแตน
เกาะสมุย ทะเลใน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง ชายหาด
น้ำตก  

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอพงัน
ต้นยางใหญ่ ศาลเจ้าแม่กวนอิม พระพุทธบาทบนภูเขาวัดมธุรวราราม พระเจดีย์ภูเขาน้อย
พระพุทธบาทจำลอง เกาะนางยวน เกาะเต่า เกาะแตใน
เกาะพงัน อ่าวศรีธนู หาดแม่หาด บ้านโฉลกหลำ
อ่าวท้องนายปาน หาดริ้น น้ำตกธารเสด็จ  

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอท่าฉาง
ศูนย์ฝึกลิงบ้านคลองไทร

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอวิภาวดี
น้ำตกวิภาวดี น้ำตกลานทอง

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอศีรีรัฐนิคม
บ่อน้ำร้อน วัดถ้ำสิงขร น้ำตกเจ้าหญิง

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอเคียนชา
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหนองทุ่งทอง

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอเวียงสระ
อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น