ค้นหาเรื่องท่องเที่ยว
RSS RSS
ภาพเด็ดวันนี้
เก็บตกมาฝาก
แพ็คเกจทัวร์
สนุก! คาราวาน
เรื่องของคนชอบเที่ยว
เที่ยวไปกินไป
ที่พักประทับใจ
ดูนก, ผีเสื้อ
ถามทาง
รีสอร์ท & สปา ทั่วไทย
อุปกรณ์ท่องเที่ยว
ผลัดกันไปชิม
ทริปเด็ดห้ามพลาด
ภาคเหนือ
ภาคกลาง
ภาคอีสาน
ภาคตะวันออก
ภาคใต้
ร้านอาหาร
ท่องราตรี
สองเท้าพาเดิน
เทศกาลงานเมือง
ช๊อปปิ้ง
เที่ยวผจญภัย
เที่ยวทะเล-ดำน้ำ
จักรยานเสือภูเขา
เที่ยวอนุรักษ์
ราคาทัวร์ทั่วไทย
วอลล์เปเปอร์
สายด่วนท่องเที่ยว
รวมเว็บท่องเที่ยว
เรื่องจากทางบ้าน
ข่าวท่องเที่ยว
บล็อค ท่องเที่ยว
เรื่องท่องเที่ยวต่างแดน
จองที่พักทั่วโลก จองที่พักทั่วโลก
คู่มือท่องเที่ยวทั่วโลกคู่มือท่องเที่ยวทั่วโลก
helper end
ท่องเที่ยว > อุบลราชธานี
อุบลราชธานี

การเดินทาง ที่พัก ร้านอาหาร แผนที่


คำขวัญ :

" อุบลเมืองแก่งสุนทรีย์  รับสุรีย์แรกอรุณ 
คืนนักบุญเหล่าบัวบาน
งานเทศกาลเทียนพรรษา  แหล่งอารยาก่อนประวัติศาสตร์ "

ประวัติ :
ดินแดนแถบนี้ได้มีชนชาติ ข่า ส่วย อพยพมาจากกรุงศรีสัตตนาคนหุต เข้ามาอาศัยอยู่มาตั้งแต่ก่อนสมัยกรุงรัตนโกสินทร์แล้วครับ ครั้นในสมัยรัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระองค์ทรงคิดจะรวบรวมผู้คนที่แตกกระจัดกระจายจากภัยสงครามให้มาอยู่เป็นกลุ่มก้อน
ดังนั้นถ้าใครสามารถรวบรวมผู้คนได้มากและอยู่กันอย่างมั่นคงก็จะได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าเมือง ด้วยเหตุนี้ในปี พ.ศ. 2329 ท้าวคำผง ซึ่งได้รวบรวมผู้คนอพยพมาตั้งหลักแหล่งทำกินอยู่
ณ บริเวณห้วยแจระแม อันเป็นที่ราบริมแม่น้ำมูล

และต่อมาภายหลังมีความชอบจากการนำกำลังเข้าช่วยกองทัพไทยตีเมืองนครจำปาศักดิ์ จึงได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ยกบ้านแจระแม เป็นเมืองอุบลราชธานี และแต่งตั้งให้ท้าวคำผงเป็นพระปทุมวรราชสุริยวงศ์เจ้าเมืองครับ

ภายหลังได้ย้ายเมืองมาตั้งใหม่ที่ "ดงอู่ผึ้ง" อันเป็นที่ตั้งจังหวัดในปัจจุบัน โดยมีเมืองเทียบเท่าชั้นจัตวาขึ้นอยู่รวม 7 เมือง ในสมัยรัชกาลที่ 5 ก่อนจัดการปกครองแบบเทศาภิบาล เมืองอุบลราชธานีถูกรวมอยู่ในบริเวณหัวเมืองลาวกาว ต่อมาในปี พ.ศ. 2442 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นมณฑลตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีเมืองอุบลราชธานีเป็นที่ตั้งมณฑล และเปลี่ยนชื่อใหม่อีกครั้งหนึ่ง ในปี พ.ศ. 2443 เป็นมณฑลอีสาน ในปี พ.ศ. 2468 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ จึงลดฐานะมณฑลอุบลราชธานีลงเป็นเพียงจังหวัดหนึ่งของมณฑลนครราชสีมาเท่านั้น จนกระทั่งยุบเลิกมณฑลในปี พ.ศ. 2476 จึงกลายเป็นจังหวัด อุบลราชธานีตั้งแต่นั้นมาครับ

อาณาเขต :

ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดอำนาจเจริญ และลาว 
ทิศใต้ ติดต่อกับ กัมพูชา ตามแนวเทือกเขาบรรทัด 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดยโสธร และศรีสะเกษ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ลาว

จังหวัดอุบลราชธานีมีระยะทางห่างจากกรุงเทพฯ 647 กิโลเมตร พื้นที่ 18,906 ตารางกม. แบ่งการปกครองออกเป็น 18 อำเภอ 3 กิ่งอำเภอ คือ อ.เมืองอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ อ.เดชอุดม อ.บิณฑริก อ.นาจะหลวย อ.น้ำยืน อ.พิบูลมังสาหาร อ.โขงเจียม อ.ศรีเมืองใหม่ อ.ตระการพืชผล อ. เขมราฐ อ.ม่วงสามสิบ อ.เขื่องใน อ.กุดข้าวปุ้น อ.โพธิ์ไทร อ.ตาลสุม อ. สำโรง อ.สิรินธร กิ่ง อ.ดอนมดแดง กิ่ง อ. ทุ่งศรีอุดม กิ่งอ. นาเยีย 

แหล่งท่องเที่ยว :

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอเมือง
บ้านปะอาว หาดคูเดื่อ พิพิธภัณฑ์เปิดบ้านก้านเหลือง หาดวัดใต้
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธาน ทุ่งศรีเมือง วัดหนองบัว วัดบ้านนาเมือง
วัดมหาวนาราม วัดศรีอุบลรัตนาราม(วัดศรีทอง) วัดทุ่งศรีเมือง  

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอพิบูลมังสาหาร
ปราสาทบ้านเบ็ญ วัดภูเขาแก้ว แก่งสะพือ

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอสิรินธร
ชายแดนช่องเม็ก บ่อน้ำบุ้น เขื่อนสิรินธร

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอโขงเจียม
แม่น้ำสองสี ดอนตะนะ สวนหินพลานยาว อุทยานแห่งชาติภูจอง-นายอย
ผาแมและผาขาม เสาเฉลียง อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ
วัดถ้ำคูหาสวรรค์ น้ำตกถ้ำบักเตวหรือน้ำตกห้วยหลวง น้ำตกห้วยทรายใหญ่ น้ำตกแสงจันทร์(น้ำตกรู)
น้ำตกทุ่งนาเมือง น้ำตกสร้อยสวรรค์ น้ำตกตาดโตน เขื่อนปากมูล
แก่งคันเหว่ แก่งตะนะ ถ้ำเหวสินธุ์ชัย ถ้ำมืด

อำเภอทุ่งศรีอุดม
แม่น้ำสองสี ดอนตะนะ สวนหินพลานยาว อุทยานแห่งชาติภูจอง-นายอย
ผาแมและผาขาม เสาเฉลียง อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ
ชายแดนช่องเม็ก บ่อน้ำบุ้น ปราสาทบ้านเบ็ญ วัดถ้ำคูหาสวรรค์
น้ำตกถ้ำบักเตวหรือน้ำตกห้วยหลวง น้ำตกห้วยทรายใหญ่ น้ำตกแสงจันทร์(น้ำตกรู) น้ำตกทุ่งนาเมือง
น้ำตกสร้อยสวรรค์ น้ำตกตาดโตน เขื่อนปากมูล เขื่อนสิรินธร
แก่งคันเหว่ แก่งตะนะ ถ้ำเหวสินธุ์ชัย ถ้ำมืด