ท่องเที่ยว > ท่องเที่ยวทั่วไทย > ภาคเหนือ > เชียงใหม่ > บ้านม้งแม่สาใหม่

บ้านม้งแม่สาใหม่

หมู่บ้านม้งแม่สาใหม่ ตั้งอยู่ประมาณกิโลเมตรที่ 12 ทางขึ้นเป็นทางลูกรังสูงชันมาก รถต้องอยู่ในสภาพดีและไม่ใช่หน้าฝนจึง จะไปถึงได้ครับ

ท่องเที่ยว gallery บ้านม้งแม่สาใหม่