ท่องเที่ยว > ท่องเที่ยวทั่วไทย > ภาคเหนือ > เชียงใหม่ > อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย

อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย

อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย เป็นนักบุญแห่งลานนาไทย ซึ่งเป็นบุคคลแรกที่เริ่มชักชวนประชาชน สร้างทางจากเชิงดอย ถึงพระธาตุดอยสุเทพ รวมระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร ตั้งอยู่ตรงทางขึ้นดอยสุเทพครับ

ท่องเที่ยว gallery อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย