ท่องเที่ยว > ท่องเที่ยวทั่วไทย > ภาคเหนือ > เชียงใหม่ > วัดพระธาตุดอยน้อย

วัดพระธาตุดอยน้อย

วัดพระธาตุดอยน้อยตั้งอยุ่ที่ตำบลดอยหล่อ อำเภอจอมทอง ตามทางหลวงหมายเลข 108 ตรงกิโลเมตรที่ 43-44เป็นวัดโบราณที่เก่าแก่อายุกว่า 1,300 ปีครับ

ท่องเที่ยว gallery วัดพระธาตุดอยน้อย