ท่องเที่ยว > ท่องเที่ยวทั่วไทย > ภาคอีสาน > บุรีรัมย์ > พระพุทธรูปใหญ่

พระพุทธรูปใหญ่

พระพุทธรูปใหญ่ เป็นพระพุทธรูปยืนขนาดใหญ่ริมแม่น้ำมูล อำเภอสตึก เป็นที่เคารพสักการะของชาวอำเภอสตึก และจังหวัดใกล้เคียง โดยทุกปีจะมีประเพณีแข่งเรือยาวจังหวัดบุรีรัมย์ ที่แม่น้ำมูลบริเวณนี้ชาวเรือ นักท่องเที่ยวและผู้ที่มาชมงานก็จะไปนมัสการพระพุทธรูปใหญ่ด้วยเป็นประจำ

ท่องเที่ยว มาจากจังหวัด พระพุทธรูปใหญ่