ท่องเที่ยว > ท่องเที่ยวทั่วไทย > ภาคอีสาน > สกลนคร > หนองหาร

หนองหาร

หนองหาร อยู่ในเขตเทศบาลเมืองสกลนคร เป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่ มีต้นไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น เป็นที่อาศัยของนกนานาชนิดครับ

ท่องเที่ยว gallery หนองหาร