ล่องเรือชมกรุงและงานเทศกาล ลอยกระทงกรุงเทพมหานคร

ล่องเรือชมกรุงและงานเทศกาล ลอยกระทงกรุงเทพมหานคร

งานล่องเรือชมกรุง ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 27 และวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2544 ณ บริเวณคลองคูเมืองเดิมหรือคลองหลอด และบริเวณถนนราชินี กิจกรรมจะเริ่มเวลา15.00 น. จุดเด่นของงานคือการจำลองภาพวิถีชีวิตริมฝั่งคลอง ในอดีต นำเสนอโดยการ แสดง Light & Sound เพื่อแสดงถึงบรรยากาศวิถีชีวิตริมฝั่งคลองของ กรุงเทพมหานครสมัยก่อน ผู้เข้าชมงานสามารถ ล่องเรือ ที่จัดเตรียมไว้บริการโดยเสียค่าบริการ เพียงท่านละ 20 บาทเท่านั้น ตั้งแต่ท่าหน้าวัดบุรณศิริ ไปสิ้นสุดหน้าวัดราชบพิธ ตลอดเส้นทางจะมีการ แสดงเพื่อบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของสถานที่ และสัมผัสบรรยากาศ ตลาดน้ำกลาง กรุงซึ่งจะมีการ ล่องเรือเพื่อจำหน่ายสินค้านานาชนิด รวมถึงการจำลองวิถีชีวิตของชุมชน ริมคลองใน สมัยโบราณ ให้ท่านได้เที่ยว ชมภูมิปัญญาไทยๆ อาทิ การทำหัวโขนจิ๋ว การทำหัตถกรรมขันลงหิน การ ทำบาตร การทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรผักปลอด สารพิษถนนอาหาร และ ขนมไทยให้ท่านได้ลิ้มรส ความอร่อยใน บรรยากาศไทยๆ และท่านยังสามารถ เก็บภาพความทรงจำจากบริการสตูดิโอจำลองที่จะพา ท่านย้อนกลับสู่อดีตด้วยภาพถ่าย นอกจากนี้ผู้เข้าชมงานยังจะได้รับความสนุกสนาน เพลิดเพลินกับกิจกรรม การละเล่น พื้นบ้าน สาธิตการชนไก่ กัดปลา การเลี้ยงนกเขาชวาการวาดภาพ ฝาผนัง โบสถ์และ การชมภาพยนตร์กลางแปลง อาทิ แผลเก่า เรือนแพ คู่กรรม รวมถึงร่วมสนุกสนานกับ การแสดงจากวง บอยไทย และศิลปินลูกทุ่งย้อนยุคผ่องศรี วรนุช, ชาย เมืองสิงห์, ไวพจน์ เพชรสุพรรณ และวงดนตรี สุน ทราภรณ์เดิม ซึ่งจะผัดเปลี่ยนหมุ่นเวียนกันมาสร้างความ สุขสนุกสนานให้ผู้เข้าชมงานจนกระทั่ง เวลา 22.00 น. ของทั้ง สองวันงานเทศกาลลอยกระทงกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2544 งานนี้จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2544 ณ บริเวณคลองคูเมืองเดิมหรือคลองหลอด ฝั่งถนน ราชินี จุดเด่นของงานคือ ขบวนแห่ตำนานลอยกระทง 4 ภาค อันยิ่งใหญ่ตระการตาเริ่มต้นขบวนที่บริเวณ ลานเจษฎาบดินทร์ถึงบริเวณ คลองหลอด ประกอบด้วย ขบวนกระทงของภาคเหนือ ซึ่งจำลองบรรยากาศ เทศกาลยี่เป็ง ขบวนกระทงของภาคอีสานนำขบวน โดยแห่กลองยาวที่ชนะ การประกวด จากภาคอีสาน ตามมาด้วยขบวนลอยกระทงของภาคกลางนำเสนอ บรรยากาศแบบไทยแท้สมัยรัตนโกสินทร์ปิดท้ายด้วย ขบวนแห่กระทงของภาคใต้ในรูปแบบ มนต์เสน่ห์แห่ง ทะเลใต้ ซึ่งขบวนแห่ตำนานลอยกระทงนี้จะมีผู้เข้า ร่วมกว่า100คนในชุดเครื่องแต่งกายที่วิจิตรงดงาม เป็นอย่างยิ่ง ส่วนกิจกรรมอื่นๆ ได้แก่การจบรรยา กาศย้อน ยุคสู่สมัยครั้งยังไม่มี ไฟฟ้าใช้ตกแต่งบรรยา กาศด้วยไต้ ตามแนวริมฝั่งคลอง คละคลุ้งด้วยกลิ่น เทียนหอม ทั่วบริเวณและยังมีกิจกรรมมหรสพเพื่อ ความบันเทิง และการประกวดต่างๆ อาทิ การแสดง แตรวง การแข่งขันมวยตับจากหัวล้านชนกัน การประกวดกระทงขนาดใหญ่การประกวดกลองยาว การประกวดนางนพมาศ และความสนุกสนานจาก คอนเสิร์ต สุดยอดสตริงและ ลูกทุ่งชื่อดังการแสดงตลก การแสดงโชว์ พิเศษ 4 ภาคที่สวยงามตระการตา ซึ่งผู้มาเที่ยวชมงานจะได้รับความสนุกสนานอย่าง เต็มอิ่มนอกจากนี้แล้วจากการที่ทีมงานวันว่างได้ไปร่วม ในงานแถลงข่าวในวัน พุธที่ 17 ตุลาคม ที่ผ่านมาท่าน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร คุณชาญชัย โรหิตศิริ ได้ฝากเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมใน งานเทศกาล และ ประเพณีลอยกระทงในครั้งนี้ด้วยทั้งนี้ ท่าน ได้กล่าวกับ ทีมงานวันว่าง ว่าการจัดงานในลักษณะนี้นั้น เป็นแนวคิดจากทางศูนย์ท่องเที่ยวที่จะจัดงาน เพื่อ ประชาสัมพันธ์ สถานที่ท่องเที่ยวในแต่ละเขตและเป็นการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศไปด้วยในตัว โดยงานในครั้งนี้นั้น ทางศูนย์ส่งเสริมการ ท่องเที่ยว ได้จัดงานร่วมกับสำนักสวัสดิการสังคม เพื่อที่จะพัฒนาคลองคูเมืองเดิมที่สร้างในสมัยพระจ้า กรุงธนบุรีให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่ง หนึ่งในฝั่งพระนคร โดยภายในงานจะจำลอง บรรยากาศดั้งเดิมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในสมัยนั้น เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมในงาน ได้เรียนรู้ทั้งวัฒนรรมและได้รับความบันเทิงไปด้วย สำหรับผู้สนใจที่จะเข้าร่วมงานนั้น ท่านผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยว แนะนำว่าหากเป็นไปได้ อยากให้ใช้บริการของรถยนตร์สาธารณะ หรือ รถประจำทาง เพราะจะสะดวกกว่าในการเดินทาง แต่หากนำรถยนตร์ส่วนตัวมา ก็สามารถจอด ได้ที่บริเวณ สนามหลวง แล้วเดินมายังบริเวณงาน โดยผู้เข้าร่วมงานสามารถแวะชมงาน ที่สวนสันติชัยปราการก่อนได้ เพราะในวัน และเวลาดังกล่าวจะมีการแสดง Light & Sound รวมไปถึงการออกร้านต่างๆ ของชุมชนในละแวกนั้นด้วยเช่นกัน ท่านผู้อำนวยการศูนย์ กล่าวฝากไว้ในที่สุด ข้อมูลเกี่ยวกับสวนสันติชัยปราการ ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างป้อมพระสุเมรุ และ บ้านเจ้าพระยาแต่เดิม นั้นในบริเวณ สวนสันติชัยปราการ เคยเป็นที่ที่มีต้นไม้พื้นเมืองอย่าง ต้นไทร และต้นลำพูขึ้นหนาตา ทำให้ผืนดินแถบนี้เต็มไปด้วยหิ่งห้อยในยามค่ำคืนและเมื่อที่ดินแถบ นี้กลายเป็นพื้นที่ ว่างมยเพลา ทางสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จึงใช้เนื้อที่แถบนี้ปรับ ปรุงใหม่ให้เป็นสวนสาธารณะ ที่มีต้นไม้พื้นเมืองนานาพันธุ์ และยังสร้างพระที่นั่งสันติ ชัยปราการ ซึ่งประดับ ตราสัญญลักษณ์พระราชพิธีไว้เพื่อประกอบพิธีตามวาระ ต่างๆ ด้วย และพระที่นั่งนี้ก็ได้ใช้เป็นที่เฉลิมฉลองการนับถอย หลังสู่ปี คริสตศักราช 2000 ตามสากลโลกเป็นครั้งแรกไปแล้ว ปัจจุบันสวนสาธารณะสันติชัยปราการก็กลายมา เป็นแหล่งวัฒนธรรมตามที่ทางการและประชาชนพึงประสงค์จริงๆ เพราะเราจะได้เห็น กิจกรรมต่างๆที่เวียนมาให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นงาน หนังสือ ทำด้วยมือ,งานเอเชียโทเปียซึ่งเป็นงานศิลปะนานาชาติ หรือแม้แต่ กิจกรรมเรียน ภาษาอังกฤษ โดยมิต้องเสียเงิน ขององค์กรการกุศลที่เปิดโอกาสให้ประชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมเรียนได้ทุกเย็นวันพุธและเสาร์ สร้างในสมัย : พ.ศ.2542 (รัชกาลที่ 9) การเดินทาง - รถประจำทางสาย 2, 2 ทางด่วน, 60, 60 ทางด่วน - รถประจำทางปรับอากาศ สาย 1, 2, 12 - สามาถจอดรถได้บริเวณวัด และทางกรุงเทพมหานครจัดที่จอดรถไว้บริเวณสนามหลวง โดยจะมีรถรับส่งเข้ามาในบริเวณงาน Leisure Team
ไปนอนกางเต๊นท์แบบฟิน ๆ บน "เขาตะเคียนโง๊ะ" หนึ่งในจุดชมวิวที่สวยที่สุดบนเขาค้อ!!

ไปนอนกางเต๊นท์แบบฟิน ๆ บน "เขาตะเคียนโง๊ะ" หนึ่งในจุดชมวิวที่สวยที่สุดบนเขาค้อ!!

แจกหมอก เมืองเพชรบูรณ์ ตอนที่ 2

แจกหมอก เมืองเพชรบูรณ์ ตอนที่ 2

7 สิ่งห้ามพลาดกับสวนผึ้งเมืองกลางหุบเขาสุดโรแมนติก!!

7 สิ่งห้ามพลาดกับสวนผึ้งเมืองกลางหุบเขาสุดโรแมนติก!!

ไปชมหมอกหน้าฝน นับดาวบนฟ้า ทุ่งดอกหงอนนาค @ภูสอยดาว กันไหม?

ไปชมหมอกหน้าฝน นับดาวบนฟ้า ทุ่งดอกหงอนนาค @ภูสอยดาว กันไหม?

พาตัวเองไปอยู่ท่ามกลางอ้อมกอดของธรรมชาติ ณ กิ่วแม่ปาน

พาตัวเองไปอยู่ท่ามกลางอ้อมกอดของธรรมชาติ ณ กิ่วแม่ปาน

รีวิวทริป "มหัศจรรย์เขากระโจม" สวรรค์ของคนรักธรรมชาติใกล้กรุงเทพ !!

รีวิวทริป "มหัศจรรย์เขากระโจม" สวรรค์ของคนรักธรรมชาติใกล้กรุงเทพ !!

สิงหาคมนี้ ไปไหนกันดี … เข้าป่า เล่นน้ำตก ชมวิวธรรมชาติ

สิงหาคมนี้ ไปไหนกันดี … เข้าป่า เล่นน้ำตก ชมวิวธรรมชาติ

พาชมทุ่งดอกกระเจียวกลุ่มสุดท้ายของประเทศไทยในปีนี้ !! @ อุทยานแห่งชาติไทรทอง

พาชมทุ่งดอกกระเจียวกลุ่มสุดท้ายของประเทศไทยในปีนี้ !! @ อุทยานแห่งชาติไทรทอง

ไปลองชิมทุเรียนแก่งกระจาน และนอนชิลท่ามกลางขุนเขาและสายน้ำ ทริปชิล ๆ ต้อนรับวันแม่

ไปลองชิมทุเรียนแก่งกระจาน และนอนชิลท่ามกลางขุนเขาและสายน้ำ ทริปชิล ๆ ต้อนรับวันแม่

พาชม "สวิตเซอร์แลนด์แดนอีสาน" ทุ่งคอสมอสจังหวัดชัยภูมิ !!

พาชม "สวิตเซอร์แลนด์แดนอีสาน" ทุ่งคอสมอสจังหวัดชัยภูมิ !!

รวมโปรโมชั่น ที่เที่ยว ที่พัก งานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลก ครั้งที่ 21 ลด แลก แจก แถมกระจาย!!

รวมโปรโมชั่น ที่เที่ยว ที่พัก งานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลก ครั้งที่ 21 ลด แลก แจก แถมกระจาย!!

ล่องแก่งน้ำเข็ก สนุก มันส์ ท้าทายเหล่าผู้กล้าที่รักการผจญภัย!!

ล่องแก่งน้ำเข็ก สนุก มันส์ ท้าทายเหล่าผู้กล้าที่รักการผจญภัย!!

พาชมฝูงแกะที่ซ่อนตัวอยู่บนดอยอินทนนท์ บรรยกาศราวกับอยู่เมืองนอก !!

พาชมฝูงแกะที่ซ่อนตัวอยู่บนดอยอินทนนท์ บรรยกาศราวกับอยู่เมืองนอก !!

บุกป่า ฝ่าดง "เขาใหญ่"

บุกป่า ฝ่าดง "เขาใหญ่"

พาชม "ป้อมผีเสื้อสมุทร" ร่องรอยแห่งประวัติศาสตร์กลางแม่น้ำเจ้าพระยา

พาชม "ป้อมผีเสื้อสมุทร" ร่องรอยแห่งประวัติศาสตร์กลางแม่น้ำเจ้าพระยา

พาเที่ยวเมืองแห่งหมอก จ.เพชรบูรณ์

พาเที่ยวเมืองแห่งหมอก จ.เพชรบูรณ์

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว สถาปัตยกรรมอันงดงามที่ซ่อนตัวอยู่หลังสายหมอก!!

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว สถาปัตยกรรมอันงดงามที่ซ่อนตัวอยู่หลังสายหมอก!!

มหัศจรรย์เดินป่าหน้าฝน ณ ภูหินร่องกล้า ความสวยงามของป่าที่ประเมินค่าไม่ได้ !!

มหัศจรรย์เดินป่าหน้าฝน ณ ภูหินร่องกล้า ความสวยงามของป่าที่ประเมินค่าไม่ได้ !!

อยุธยา ประตูข้ามเวลา สู่อดีต

อยุธยา ประตูข้ามเวลา สู่อดีต

ชมภาพ "พายุหมอก" ที่อลังการกว่าทะเลหมอก !! ณ ภูทับเบิก

ชมภาพ "พายุหมอก" ที่อลังการกว่าทะเลหมอก !! ณ ภูทับเบิก

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์