สัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโโลยีแห่งชาติ 2546

สัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโโลยีแห่งชาติ 2546

สัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโโลยีแห่งชาติ 2546

สัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2546 4 กระทรวง คือ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, กระทรวงพลังงาน และกระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมกันจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เป็นครั้งแรก ภายใต้แนวคิด เส้นทางแห่งการค้นพบวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คุณค่าแห่งภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 24 กันยายน5 ตุลาคม ศกนี้ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติปีนี้ เราจะได้พบกับ King Pavilion ผลงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย และพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย Future Society Zone สังคมแห่งอนาคตคือสังคมแห่งความรู้ ประกอบด้วย การวิจัยและพัฒนา / การถ่ายทอดเทคโนโลยี / การพัฒนากำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ระบบการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยจะแบ่งเรื่องราวออกเป็น 4 เรื่อง โดยยึดหัวข้อปัจจัย 4 เป็นหลัก คือ 1. บ้านน่าอยู่ เมืองน่าอยู่ 2. บางกอก เมืองแฟชั่น 3. ครัวของโลก และ 4. สมุนไพร องค์ความรู้แบบไทย นำเสนอภาพชีวิตในอนาคต อันเกิดจากการบูรณาการความรู้ด้านต่างๆ เข้าด้วยกัน จนเกิดเป็นรูปแบบชีวิตที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และสะดวกสบาย จากปัจจัยต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือกำลังจะมีในเร็วๆ นี้ ผ่านเรื่องราวสมมุติของคนหรือสังคมหนึ่ง เพื่อให้มองเห็นภาพได้ง่าย และรู้สึกหรือสัมผัสได้ โดยนำเสนอเรื่องราวผ่านสื่อรูปแบบใหม่ ที่เรียกว่า SHADOW INTERACTIVE ให้ผู้เข้าชมได้รับรู้ข้อมูลจากการปฏิสัมพันธ์กับเงาของตนเอง Robot Show ประกอบด้วย International Robot Pavilion ได้รับความร่วมมือจากสถาบันโตเกียวเทคโนโลยี จากประเทศญี่ปุ่น (สถาบัน IT) นำหุ่นยนต์มาแสดง 5 ตัว คือ 1. ACM-R3 Serpentine Snake Robot (on ground) : หุ่นยนต์งู 2. Titrus Dinosaur Type (show balance) : หุ่นยนต์ไดโนเสาร์ 2 ขา เพื่อแสดงการทรงตัวของสัตว์ 2 ขา 3. Roller Walker Type : หุ่นยนต์เคลื่อนที่ด้วยล้อและสามารถปรับล้อมาเป็นขาเดินได้ 4. Rescue Robot : หุ่นยนต์ไต่พื้นผิวขรุขระ เพื่อใช้ในการสำรวจตามตึกถล่นหาผู้รอดชีวิต 5. Uni Robot / Planet Explorer : ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการสำรวจดวงดาวต่างๆ และ Aibo หุ่นยนต์สุนัข 2 ตัว Local Robot Pavilion ความภาคภูมิใจของคนไทย 1. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/ FIBO นำหุ่นมาแสดง 2 ตัวคือ - Snake Robot เป็นหุ่นยนต์งูจำลองการเคลื่อนที่ของงู และสัตว์เลื้อยคลานต่างๆ - Humanoid เป็นหุ่นยนต์ 2 ขา จำลองการเดินของมนุษย์ 2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำหุ่นมาแสดง 3 ตัวคือ - หุ่นจำลองแสดงการบังคับขับเคลื่อนจรวด - หุ่นทดสอบการทรงตัว (Parallel Robot) - หุ่น mobile ขนาดเล็ก ซึ่งมีลักษณะคล้ายรถ 4WD ใช้วิ่งบนทางขรุขระเพื่อการสำรวจ หรือเพื่อช่วยชีวิตคนจากตึกถล่ม - หุ่นจำลองเตะฟุตบอล อาจนำมาโชว์ประมาณ 2 3 วันแรกของงาน 3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระนครเหนือ นำหุ่นมาแสดง 4 ตัวคือ - Yuppicide : หุ่นเตะตระกร้อ - Robocup : หุ่นเตะฟุตบอล - Catapult : หุ่นยนต์เรียงกล่องสูง (นั่งบังคับ) - Micee@NB : หุ่นเก็บลูกเทนนิส จุดเด่นอีกส่วนหนึ่งที่จะนำเสนอในงานนี้ คือ การจำลองบรรยากาศทวีปแอนตาร์คติกา พร้อมทั้งจัดแสดงอุกาบาต ชิ้นแร่ และน้ำแข็งขั้วโลกใต้ของจริงที่มีอายุ 350,000 ปี ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก National Institute of Polar Research (NIPR) ประเทศญี่ปุ่น ที่ไปสร้างสถานีวิจัย Syowa Station ที่ขั้วโลกใต้ และในปีนี้รัฐบาลญี่ปุ่นได้สนับสนุนให้นักวิทยาศาสตร์ของไทยเข้าร่วมในโครงการสำรวจขั้วโลกใต้ด้วย โดยจะประกาศผลการคัดเลือกในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2546 นี้ และจะจัด Teleconference สัมภาษณ์นักวิจัยที่กำลังปฏิบัติการอยู่ที่ขั้วโลกใต้ ในวันที่ 24 25 กันยายน นอกจากนี้ ยังมี การสัมมนาวิชาการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2546 ระหว่างวันที่ 25 - 30 กันยายน ณ อาคาร Impact Convention Center ซึ่งจะมีการบรรยาย อภิปราย และสัมมนาในหัวข้อต่างๆ กว่า 40 เรื่อง อาทิ นาโนเทคโนโลยี: เทคโนโลยีซูเปอร์จิ๋วสำหรับประชาชน, โลกของหุ่นยนต์วันนี้และในอนาคต, อาหารปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีอิเล็กตรอนบีม (E-Beam), การใช้โครงการวิทยาศาสตร์เพื่อกระตุ้นความสนใจของเยาวชนในด้านอวกาศและดาวเทียม เป็นต้น โดย พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี จะแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: คุณค่าแห่งภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในวันที่ 25 กันยายนด้วย แต่ก่อนที่จะไปร่วมงาน เรามาทำความรู้จักกับ สัญลักษณ์ของงานนี้กันก่อนดีกว่า ในส่วนของสีเหลือง เป็นการประยุกต์เครื่องหมายอัศเจรีย์ให้มีชีวิตชีวา เชิญชวนให้ประชาชนคนไทยหันมาสนใจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ให้คุณประโยชน์มากกว่าที่คิด วงแหวนลายริ้วสีธงชาติไทย สื่อความหมายถึง ประเทศไทย คนไทย ลูกโลก แทนความหมายของ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทำให้โลกเล็กลง อีกทั้งยังสามารถสื่อความหมายถึงความสามารถ และภูมิปัญญาไทยที่ไม่เป็นรองใครในโลก หลอดแก้ว หนึ่งในเครื่องมือที่สื่อให้คนทั่วไปรับรู้ และนึกถึงความเป็นวิทยาศาสตร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คนไทยจะหลั่งไหลมาชมงานนี้กันอย่างคับคั่ง แต่สำหรับใครที่อยู่ไกล ไม่สามารถมาชมงานที่กรุงเทพฯ ได้ ติดตาม เอ็มเว็บวันว่าง ให้ดี เราจะไปเก็บภาพบรรยากกาศมาให้ชมกันอย่างแน่นอน

Kays Espresso Bar ร้านกาแฟสุดหรู บรรยากาศสุดชิล ณ ตัวเมืองจันท์

Kays Espresso Bar ร้านกาแฟสุดหรู บรรยากาศสุดชิล ณ ตัวเมืองจันท์

ชิมทุเรียนเมืองจันท์ เที่ยวชุมชนเชิงเกษตร "สวนชุมชนเขาบายศรี"

ชิมทุเรียนเมืองจันท์ เที่ยวชุมชนเชิงเกษตร "สวนชุมชนเขาบายศรี"

ONE DAY CHILL หาดไร่เลย์ หาดถ้ำพระนาง ไปเอง ไม่ง้อทัวร์

ONE DAY CHILL หาดไร่เลย์ หาดถ้ำพระนาง ไปเอง ไม่ง้อทัวร์

รวมตัว travel blogger นับ 10 กับกิจกรรม travel blogger challenge

รวมตัว travel blogger นับ 10 กับกิจกรรม travel blogger challenge

แฟนพันธุ์แท้ Heineken® ชาวไทย ห้ามพลาดเด็ดขาดกับงาน Behind the Star Experience ครั้งแรกในเอเชีย

แฟนพันธุ์แท้ Heineken® ชาวไทย ห้ามพลาดเด็ดขาดกับงาน Behind the Star Experience ครั้งแรกในเอเชีย

8 สิ่งที่คุณควรรู้ หากต้องออกไปดำน้ำ

8 สิ่งที่คุณควรรู้ หากต้องออกไปดำน้ำ

รู้ไหม ทำไมเราไม่ควรให้อาหารปลา ?!

รู้ไหม ทำไมเราไม่ควรให้อาหารปลา ?!

5 ที่พักแนว "Camping" สุดสบาย ไฮโซ ที่ต้องเดินทางมา!

5 ที่พักแนว "Camping" สุดสบาย ไฮโซ ที่ต้องเดินทางมา!

ททท.ชวนตื่นตาตื่นใจกับแก๊งโคมไฟ “ไดโน่”

ททท.ชวนตื่นตาตื่นใจกับแก๊งโคมไฟ “ไดโน่”

เที่ยว“ตาก”หลากสไตล์...ไหว้พระขอพระเจ้าตากสิน

เที่ยว“ตาก”หลากสไตล์...ไหว้พระขอพระเจ้าตากสิน

7 ที่ท่องเที่ยวเดินทางด้วยรถไฟฟรี ถึงงบจะน้อยแค่ไหนแต่ถ้ามีใจก็ไปถึง!!!

7 ที่ท่องเที่ยวเดินทางด้วยรถไฟฟรี ถึงงบจะน้อยแค่ไหนแต่ถ้ามีใจก็ไปถึง!!!

"น่าน" น่ะสิ ดีต่อใจ ตาม นายและแม่หมู เสียงสมบุญ  #เที่ยวไทยเท่ เมืองน่านมีอะไรเท่? ที่นี่มีคำตอบ

"น่าน" น่ะสิ ดีต่อใจ ตาม นายและแม่หมู เสียงสมบุญ #เที่ยวไทยเท่ เมืองน่านมีอะไรเท่? ที่นี่มีคำตอบ

"ล่องแพไม้ไผ่สุดชิว ที่วังเคียงคู่"

"ล่องแพไม้ไผ่สุดชิว ที่วังเคียงคู่"

ล่องเรือยาง ผสานเรือไม้ไผ่ ชมอันซีน "ถ้ำพุงช้าง"

ล่องเรือยาง ผสานเรือไม้ไผ่ ชมอันซีน "ถ้ำพุงช้าง"

หนีร้อนไปนอนแพที่ "เขื่อนเชี่ยวหลาน" กันไหม?

หนีร้อนไปนอนแพที่ "เขื่อนเชี่ยวหลาน" กันไหม?

ช้อปสุดฟิน ชิมสุดมันส์ ชิลสุดพลัง"ตลาดนัดมะลิเลียบด่วนเมืองทอง"

ช้อปสุดฟิน ชิมสุดมันส์ ชิลสุดพลัง"ตลาดนัดมะลิเลียบด่วนเมืองทอง"

มหัศจรรย์แห่งท้องทะเลไทย กับ 5 เกาะทะเลแหวกสุดอันซีน!!

มหัศจรรย์แห่งท้องทะเลไทย กับ 5 เกาะทะเลแหวกสุดอันซีน!!

10 อันดับแหล่งท่องเที่ยวใกล้กรุง "ONE DAY TRIP" ไม่ค้าง ไม่พัก วันเดียวก็ลุยได้

10 อันดับแหล่งท่องเที่ยวใกล้กรุง "ONE DAY TRIP" ไม่ค้าง ไม่พัก วันเดียวก็ลุยได้

ถ้ำมหัศจรรย์เมืองกาญ "วัดถ้ำพุหว้า"

ถ้ำมหัศจรรย์เมืองกาญ "วัดถ้ำพุหว้า"

5 ที่เที่ยวสุดชิคบนเกาะสีชัง ความคลาสสิคใจกลางทะเลอ่าวไทย!! ไปง่ายใกล้กรุงเทพ

5 ที่เที่ยวสุดชิคบนเกาะสีชัง ความคลาสสิคใจกลางทะเลอ่าวไทย!! ไปง่ายใกล้กรุงเทพ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์