ไปเตร็ดเตร่...แอ่วเมืองล้านนา

ไปเตร็ดเตร่...แอ่วเมืองล้านนา

ไปเตร็ดเตร่...แอ่วเมืองล้านนา

S! Travel

สนับสนุนเนื้อหา

"เตร็ดเตร่" คำนี้ นั้นมีความหมายด้วยนะ คือ การเดินทางท่องเที่ยวไปเพื่อพักผ่อนหย่อนใจตามสบาย พร้อมหาความรู้ควบคู่ความสนุกสนานตื่นเต้นเพลิดเพลินตามสถานที่ต่างๆ วิถีชีวิตประจำวันการท่องเที่ยวถือว่าเป็นการ รีแล็กซ์อย่างหนึ่งเชียวนะ บันทึกการเดินทางครั้งนี้ เริ่มจากไปเตร็ดเตร่ ณ จังหวัดที่เป็นดังประตูสู่ดินแดนแห่ง " หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลื่องแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม " 

จังหวัดแพร่ เป็นจังหวัดในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย มีแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่าน คือ แม่น้ำยม มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบมีทิวเขาล้อมรอบ อดีตเป็นแหล่งไม้สักที่สำคัญของประเทศ เดินทางไป ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ เยี่ยมชม  ศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก OTOPแพร่สักทอง เป็นแหล่งจำหน่ายและผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้สักทอง สินค้าของแต่งบ้านและเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่ทำจากไม้สักคุณภาพดีมากมาย อาทิ แหย่งไม้สัก เตียงไม้สัก ชุดรับแขกไม้สัก ตู้ไม้สัก โต๊ะไม้สัก เก้าอี้ไม้สัก บานประตู หน้าต่างไม้สัก ชิงช้าไม้สัก ชั้นวางไม้สัก เก้าอี้โยกไม้สัก โต๊ะเครื่องแป้งไม้สัก ฯลฯ รวมไปถึงของตกแต่งประดับบ้านที่ทำจากไม้สักอีกมากมาย เช่น โคมไฟไม้สัก กรอบรูปไม้สัก ไม้สักแกะสลักติดกระจก เฟอร์นิเจอร์จากรากไม้สัก บานฉาก กระถาง รั้ว สิ่งประดิษฐ์จากเศษไม้ งานกะลามะพร้าว นอกจากเฟอร์นิเจอร์ไม้สักทอง หรือ เฟอร์นิเจอร์ไม้สักแล้ว ยังมีเฟอร์นิเจอร์ไม้อื่นๆ อีกหลายชนิด และรับทำงานตามแบบจากเฟอร์นิเจอร์ไม้สักเก่า และทำเฟอร์นิเจอร์ไม้อื่นๆ ตาม order ที่คุณต้องการด้วยนะ

เอกลักษณ์ประจำจังหวัดแพร่ที่สำคัญประการหนึ่ง คือ หม้อห้อม ซึ่งในปัจจุบันสิ่งทอย้อมสีด้วยธรรมชาติกำลังจะสูญหายไป เนื่องจากเทคโนโลยีใหม่ๆที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว เช่น การใช้สีเคมีในการย้อม รวมถึงการย้อมผ้าในโรงงานอุตสาหกรรม วันที่ ตำบลทุ่งโฮ้ง โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหม้อห้อมทุ่งเจริญย้อมสีธรรมชาติ มองเห็นความสำคัญจึงจัดตั้ง บ้านอนุรักษ์ พัฒนา ภูมิปัญญาหม้อห้อม ภูมิปัญญาดั้งเดิมที่เป็นงาน Hand made และเป็นผลิตภัณฑ์ที่สื่อถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพราะใช้วัสดุย้อมจากสีต้นห้อมธรรมชาติเป็นหลัก และเนื้อฝ้ายยังสามารถระบายอากาศได้ดีช่วยให้สวมใส่สบายไม่อับชื้น นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาให้มีผลิตภัณฑ์หลายรูปแบบ คือ ผ้าห่มย้อมลายมัดย้อม ผ้ายย้อมลายฟ้าผืน ผ้าย้อมลายมัดย้อม เสื้อผ้าซาฟารีแขนสูท เสื้อสตรีสำเร็จรูป หมอนอิงฉลุ และของใช้ของที่ระลึก

มีคำกล่าวว่า  ถ้ามาเที่ยวจังหวัดแพร่ แต่ไม่ได้มานมัสการพระธาตุช่อแฮเหมือนไม่ได้มาจังหวัดแพร่ ตะวันกำลังทอแสงอ่อนๆได้เวลาเดินทางไปถนนช่อแฮ ตำบลช่อแฮ เพื่อนมัสการสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ เก่าแก่ คู่บ้าน คู่เมืองจังหวัดแพร่ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง และเป็นวัดพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีขาล เพื่อเป็นศิริมงคลกับตนเอง ผ่านบันไดสิงห์ทางขึ้นชมสถาปัตยกรรมวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง เป็นวัดที่ตั้งอยู่เนินเขาเตี้ยสูงประมาณ 28 เมตร องค์พระธาตุช่อแฮเป็นเจดีย์ ศิลปะเชียงแสน แบบแปดเหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสอง บุด้วยทองดอกบวบหรือทองจังโก จนถึงองค์ระฆังแปดเหลี่ยม ถัดขึ้นไปเป็นบัลลังค์ย่อมุมไม้สิบสองและปล้องไฉน ส่วนยอดฉัตรประดับตกแต่งด้วยเครื่องบนแบบล้านนา มีรั้วเหล็กรอบองค์พระธาตุ 4 ทิศ มีประตูเข้าออก 4 ประตู แต่ละประตูได้สร้างซุ้มแบบปราสาทล้านนาไว้อย่างสวยงาม

ตื่นนอนรับอรุณของวันใหม่ ณ อุทยานแห่งชาติลำดับที่ 35 ของประเทศ อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย นามนี้มีเสน่ห์มาจากชื่อที่ใช้เรียกจังหวัดแพร่ ในอดีตซึ่งอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของจังหวัดแพร่ มีสภาพป่าเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน ทิวทัศน์และน้ำตกสวยงามหลายแห่ง เช่น น้ำตกแม่เกิ๋งหลวง อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่เกิ๋ง ท้องที่ตำบลแม่ป้าก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ เป็นน้ำตกที่สวยงามและมีน้ำตกตลอดทั้งปี และตั้งเป็นวนอุทยานมีสวนสาธารณะสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และที่ตำบลแม่ป้าก อำเภอวังชิ้น มี "บ่อน้ำแร่แม่จอก" ซึ่งเป็นบ่อน้ำร้อน ทั้งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร ภายในพื้นที่ นักท่องเที่ยวได้สนุกกับกิจกรรมกับบ่อลวกไข่ เพื่อให้ร่างกายได้ผ่อนคลายความเหนื่อยจากการเดินทางก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกอาคารอาบน้ำแร่ ทั้งแบบแช่ และแบบอาบ ไว้คอยบริการด้วยนะ

จากจังหวัดแพร่เราเดินทางขึ้นเหนือไป อาณาจักรล้านนา " ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผชาติล้วนงามตา นามล้ำค่านครพิงค์ " มาถึงจังหวัดเชียงใหม่ทั้งทีต้องเดินทางไป ถนนศรีวิชัย อำเภอเมือง ตำบลสุเทพ เพื่อท่องเที่ยวชม  วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร  เป็นพระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร องค์พระเจดีย์ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาแห่งหนึ่ง มีชื่อว่า " ดอยสุเทพ " แต่เดิมเป็นที่อยู่อาศัยของฤาษี มีนามว่า " สุเทวะ " เป็นภาษาบาลี มีความหมายว่า " เทพเจ้าที่ดี " ซึ่งตรงกับความหมายของ คำว่า " สุเทพ " เพราะฉะนั้น ชื่อของฤๅษี คือ " สุเทวะ ฤาษี " เป็นที่มาของ ชื่อว่า " ดอยสุเทพ " เป็นหนึ่งในวัดของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีความสำคัญมากที่สุด ในวัดมีเจดีย์ทรงเชียงแสน ฐานสูงย่อมุมระฆังทรงแปดเหลี่ยมปิดด้วยทองจังโก 2 ชั้น ลานเจดีย์เป็นจุดชมทิวทัศน์เมืองเชียงใหม่ ทางขึ้นเป็นบันไดนาคเจ็ดเศียรก่อปูน เป็นสัญลักษณ์สำคัญแห่งหนึ่งของวัดพระธาตุดอยสุเทพ มีความงดงามทางด้านศิลปะที่ทรงคุณค่า และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์

ชมความสวยงามของพระธาตุดอยสุเทพกันแล้วได้เวลาเดินทางไป  วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ประดิษฐาน พระสิงห์ (พระพุทธสิหิงค์) พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่และแผ่นดินล้านนา พระพุทธรูปเป็นศิลปะ เชียงแสนรู้จักกันในชื่อ เชียงแสนสิงห์หนึ่ง วัดพระสิงห์ ศูนย์รวมจิตใจของชาวเชียงใหม่ที่ให้ความศรัทธาเมื่อถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์หรืองานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ทางราชการ จึงได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ขึ้นประดิษฐานบนรถบุษบกแห่ไปรอบเมืองเพื่อให้ศรัทธา ประชาชนได้พากันมา สรงน้ำเนื่อง ในเทศกาลปีใหม่ ตามคติล้านนา คนเกิดปีมะโรงต้องมาไหว้พระสิงห์ให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิต

จากนั้นเดินทางไปตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง ณ อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก ได้รับการประกาศจัดตั้งให้เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 97 ของประเทศไทย โดยมีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติลุ่มน้ำฝาง 3 อำเภอ ได้แก่ อ.แม่อาย อ.ฝาง และ อ.ไชยปราการของจังหวัดเชียงใหม่ และมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศสหภาพเมียนมาร์ทางด้านทิศตะวันตก และมีจุดเด่นทางธรรมชาติที่น่าสนใจในพื้นที่ คือ "บ่อน้ำพุร้อนฝาง" และ "ดอยผ้าห่มปก" ซึ่งเป็นยอดดอยที่มีความสูงเป็นอันดับสองของประเทศไทยด้วยความสูง 2,285 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ใกล้ๆจะถึงลานกางเต็นท์กิ่วลม บริเวณ
"จุดชมวิวทิวสน" นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นทัศนียภาพภูเขาสลับซับซ้อนไกลสุดสายตา เหมาะกับการถ่ายภาพเพื่อเก็บความประทับใจ

ถึงกิจกรรมจะจบลงไปแล้ว ใกล้จะถึงวันหยุดอย่าลืมวางแผนจัดเตรียมเวลาว่างๆไป "เตร็ดเตร่" ออกเดินทางท่องเที่ยวไปค้นหาความสุขเพื่อพักผ่อนหย่อนใจตามสบาย พร้อมความรู้ควบคู่ความสนุกสนานตื่นเต้นเพลิดเพลินตามสถานที่ต่างๆ ให้รางวัลกับชีวิตบ้างนะ การเดินทางครั้งนี้ขอขอบคุณ กรมการท่องเที่ยว โดยสำนักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จัดกิจกรรมดีๆเพื่อแนะนำแหล่งท่องเที่ยว

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมการท่องเที่ยว สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร 0 2219 4027 โทรสาร 0 2216 6659 www.tourism.go.th

(คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขนาดใหญ่)

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!

นั่งเรือยอชต์เที่ยวทะเลภูเก็ต ต่างกันไม่ใช่แค่หรู  แต่คือความฟินสุดๆ

นั่งเรือยอชต์เที่ยวทะเลภูเก็ต ต่างกันไม่ใช่แค่หรู แต่คือความฟินสุดๆ

อย่าพลาดเข้าชมวังบางขุนพรหม วังที่สวยงามที่สุดในประเทศไทยฟรี!!

อย่าพลาดเข้าชมวังบางขุนพรหม วังที่สวยงามที่สุดในประเทศไทยฟรี!!

เตรียมตัวชมบรรยากาศทุ่งดอกกระเจียวบาน อลังการกับสายหมอก!!

เตรียมตัวชมบรรยากาศทุ่งดอกกระเจียวบาน อลังการกับสายหมอก!!

5 สิ่งห้ามพลาด ไปตราดต้องไปลอง !!

5 สิ่งห้ามพลาด ไปตราดต้องไปลอง !!

อัพเดตล่าสุดเชคให้ชัวร์ก่อนเดินทาง!! กำหนดปิดอุทยานแห่งชาติและที่พักแรม ประจำปี 2560

อัพเดตล่าสุดเชคให้ชัวร์ก่อนเดินทาง!! กำหนดปิดอุทยานแห่งชาติและที่พักแรม ประจำปี 2560

สายฮิปเตอร์ต้องห้ามพลาด!! ที่ถ่ายรูปแนวใหม่ ลานตะบูน จ.ตราด

สายฮิปเตอร์ต้องห้ามพลาด!! ที่ถ่ายรูปแนวใหม่ ลานตะบูน จ.ตราด

10 น้ำตกสวยสุดอลังการในไทยไปเที่ยวได้ท้าลมฝน ไม่ไปถือว่าพลาด!!

10 น้ำตกสวยสุดอลังการในไทยไปเที่ยวได้ท้าลมฝน ไม่ไปถือว่าพลาด!!

Unseen เมืองไทย!! เกาะแก้วแห่งราไวย์ เกาะรูปหัวใจกลางทะเลอันดามัน

Unseen เมืองไทย!! เกาะแก้วแห่งราไวย์ เกาะรูปหัวใจกลางทะเลอันดามัน

"อุ่นไอมาง" ที่พักสุดโรแมนติกกลางหุบเขา

"อุ่นไอมาง" ที่พักสุดโรแมนติกกลางหุบเขา

7 ที่พักแก่งกระจาน มีกิจกรรมทางน้ำแบบจัดเต็ม พร้อมสไลเดอร์สุดมันส์!!

7 ที่พักแก่งกระจาน มีกิจกรรมทางน้ำแบบจัดเต็ม พร้อมสไลเดอร์สุดมันส์!!

5 ร้านอร่อยจัดน่าซัดเรียบ @ตลาดเลียบด่วน

5 ร้านอร่อยจัดน่าซัดเรียบ @ตลาดเลียบด่วน

พาชมแหล่งกำเนิดไร่ชาฉุยฟง แหล่งผลิตชาอันดับหนึ่งของไทย !!

พาชมแหล่งกำเนิดไร่ชาฉุยฟง แหล่งผลิตชาอันดับหนึ่งของไทย !!

เภพาเที่ยว ปราสาทหินพันยอด เกาะเขาใหญ่ จังหวัดสตูล

เภพาเที่ยว ปราสาทหินพันยอด เกาะเขาใหญ่ จังหวัดสตูล

ฝนเริ่มมา ทุ่งนาเขียวขจี ไปสัมผัสบรรยากาศดีๆกับ 5 ที่พักวิวทุ่งนา

ฝนเริ่มมา ทุ่งนาเขียวขจี ไปสัมผัสบรรยากาศดีๆกับ 5 ที่พักวิวทุ่งนา

ประกาศปิดอุทยานแห่งชาติฝั่งอันดามันชั่วคราว เพื่อฟื้นฟูธรรมชาติตั้งแต่ 16 พ.ค. เป็นต้นไป!!

ประกาศปิดอุทยานแห่งชาติฝั่งอันดามันชั่วคราว เพื่อฟื้นฟูธรรมชาติตั้งแต่ 16 พ.ค. เป็นต้นไป!!

ประมวลภาพงานประเพณีสุดยิ่งใหญ่บุญบั้งไฟยโสธร ประจำปี 2560

ประมวลภาพงานประเพณีสุดยิ่งใหญ่บุญบั้งไฟยโสธร ประจำปี 2560

6 ของฝากจากไทยที่คนญี่ปุ่นคิดว่าเก๋ เท่ห์ น่ารัก

6 ของฝากจากไทยที่คนญี่ปุ่นคิดว่าเก๋ เท่ห์ น่ารัก

ของอร่อยริมทางไม่ได้มีแค่ที่ข้าวสาร หรือ เยาวราช นะเธอ

ของอร่อยริมทางไม่ได้มีแค่ที่ข้าวสาร หรือ เยาวราช นะเธอ

Unseen ชลบุรี เพราะที่นี่มีอะไรมากกว่าที่คุณคิด!

Unseen ชลบุรี เพราะที่นี่มีอะไรมากกว่าที่คุณคิด!

โนราโรงครู "รากแห่งวัฒนธรรมศรัทธา มรดกอันทรงคุณค่าแห่งด้ามขวานทอง"

โนราโรงครู "รากแห่งวัฒนธรรมศรัทธา มรดกอันทรงคุณค่าแห่งด้ามขวานทอง"

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์